Tổ chức Hội thảo giới thiệu Đề tài khoa học thuộc Chương trình Tây Bắc tại Lạng Sơn – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tổ chức Hội thảo giới thiệu Đề tài khoa học thuộc Chương trình Tây Bắc tại Lạng Sơn

Ngày 11/06/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hội thảo “Đánh giá nội dung chương trình, tài liệu bồi dưỡng tiếng Anh, tiếng Trung và đề xuất về những điều kiện thực thi để triển khai bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ viên chức các ngành Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch và Biên phòng vùng Tây Bắc” tại Trụ sở UBND tỉnh Lạng Sơn. Đây là hoạt động nằm trong đề tài khoa học cấp Nhà nước do Nhà trường chủ trì thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” (Gọi tắt là Chương trình Tây Bắc).

Sau thời gian nghiên cứu, đề tài đã hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm: bước đầu hoàn thiện hệ thống sản phẩm có tính ứng dụng cao phù hợp với nhu cầu của xã hội, trong đó có các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ của các cán bộ các ngành hải quan, ngoại vụ, bộ đội biên phòng và du lịch. Đồng thời, nhóm nghiên cứu đã đề xuất được mô hình phù hợp để nâng cao năng lực tiếng Anh và tiếng Trung Quốc cho cán bộ viên chức thực thi công vụ tại các tỉnh vùng Tây Bắc trong xu thế hội nhập quốc tế. Nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của UBND tỉnh trong việc tổ chức các đợt khảo sát tại địa bàn các tỉnh Tây Bắc, nhóm nghiên cứu đã thu được những kết quả giá trị, có tính thực tiễn cao. Hội thảo tại Lạng Sơn nằm trong chuỗi hoạt động giới thiệu tại Tây Bắc được tổ chức nhằm điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống sản phẩm cho đề tài.

Chương trình Tây Bắc

Chủ trì hội thảo có TS. Đỗ Tuấn Minh – Hiệu trưởng Nhà trường/Chủ nhiệm Đề tài, PGS. TS. Nguyễn Lân Trung – Phó Chủ nhiệm Đề tài, các thành viên trong nhóm nghiên cứu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường. Hội thảo còn có sự hiện diện của lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo ĐHQGHN; lãnh đạo và đại diện các Sở, Ngành địa phương; cán bộ Cục Hải quan và Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đại biểu quan tâm.

Phát biểu khai mạc, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh cho biết ở Việt Nam hiện chưa có nhiều các nghiên cứu về nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ trong thực thi công vụ và dịch vụ cho cán bộ công chức. Để khắc phục tình trạng thiếu hụt đó, đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức các ngành Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch và Biên phòng để thực thi công vụ và dịch vụ trong xu thế hội nhập quốc tế ở vùng Tây Bắc” là đề tài cấp Nhà nước do Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì được đề xuất và triển khai thực hiện từ tháng 11 năm 2017. Nhà trường trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của Bộ Khoa học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, của UBND các tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Lạng Sơn, và Hà Giang, và hỗ trợ nhiệt tình của lãnh đạo và cán bộ viên chức các ngành Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch, chỉ huy và các chiến sĩ bộ đội Biên phòng.

Chương trình Tây Bắc

PGS. TS. Nguyễn Lân Trung giới thiệu về sản phẩm của đề tài

Trong phần giới thiệu đề tài, PGS. TS. Nguyễn Lân Trung cho biết đề tài được xây dựng nhằm đạt được 5 mục tiêu lớn: Đánh giá được thực trạng năng lực và nhu cầu ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức các ngành Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch và Biên phòng vùng Tây Bắc; Xây dựng được cơ sở lý luận để thiết kế chương trình, biên soạn tài liệu giảng dạy và phương thức học tập trực tuyến và trực tiếp; Xây dựng được mô hình bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh và tiếng Trung Quốc) cho các đối tượng nêu trên để thực thi công vụ và dịch vụ trong xu thế hội nhập quốc tế; Thí điểm thành công mô hình bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho các đối tượng nêu trên tại các tỉnh Lào Cai và Lạng Sơn; Hoàn thiên được mô hình để triển khai đại trà trong toàn vùng Tây Bắc.

Dựa trên các phân tích chuyên môn từ dữ liệu thực tiễn, nhóm nghiên cứu đã có quyết định đột phá về sản phẩm chuyển giao cho ngành và địa phương là tăng số lượng sản phẩm phục vụ đào tạo và tự đào tạo lên nhiều lần để có thể đáp ứng tối đa việc nâng cao năng lực ngoại ngữ (qua đào tạo và tự đào tạo) cho cán bộ viên chức. Từ dự kiến ban đầu xây dựng 01 chương trình và 01 tài liệu bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực tiếng Anh cho cán bộ viên chức, và 01 chương trình và 01 tài liệu bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực tiếng Trung Quốc cho cán bộ viên chức, bộ đội biên phòng, nhóm nghiên cứu đã bắt tay vào xây dựng 14 chương trình bồi dưỡng và 20 tài liệu bồi dưỡng và sổ tay tra cứu, phục vụ quá trình đào tạo và tự đào tạo nhằm nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ để thực thi công vụ và dịch vụ cho cán bộ viên chức, bộ đội biên phòng.

Nội dung của 14 chương trình và 20 tài liệu đã được xây dựng thành bộ tài liệu, được chia làm 4 phần: Một là các chương trình và tài liệu dành cho cán bộ viên chức ngành Hải quan (4 chương trình, 4 tài liệu, 2 sổ tay và 1 danh mục tra cứu); Hai là các chương trình và tài liệu dành cho cán bộ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng (6 chương trình, 6 tài liệu và 1 danh mục tra cứu); Ba là các chương trình và tài liệu dành cho cán bộ viên chức ngành Du lịch (2 chương trình, 2 tài liệu, 2 sổ tay); Bốn là các chương trình và tài liệu dành cho cán bộ viên chức ngành Ngoại vụ (2 chương trình và 2 tài liệu).

Chương trình Tây Bắc Chương trình Tây Bắc

Một số tham luận và đóng góp ý kiến

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, với đội ngũ giảng viên và cán bộ nghiên cứu có năng lực chuyên môn giỏi, kinh nghiệm và khả năng tiếp cận khoa học tiên tiến, là đơn vị có tiềm năng về nghiên cứu thực tiễn, đang ngày càng có nhiều công trình NCKH có giá trị khoa học và thực tiễn cao, phục vụ đắc lực cho sự phát triển ngành ngoại ngữ và ngôn ngữ, góp phần giữ vững vị thế một trường đầu ngành trong cả nước. Với nỗ lực và tâm huyết của nhóm nghiên cứu, quá trình triển khai và các sản phẩm nghiên cứu của đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức các ngành Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch và Biên phòng để thực thi công vụ và dịch vụ trong xu thế hội nhập quốc tế ở vùng Tây Bắc” do Trường chủ trì hứa hẹn sẽ đem lại những cống hiến có ý nghĩa và mang tính đột phá, góp phần đẩy mạnh và tạo chuyển biến rõ nét về năng lực sử dụng ngoại ngữ trong thực thi công vụ và dịch vụ cho cán bộ viên chức và bộ đội Biên phòng vùng Tây Bắc.

Phát biểu của lãnh đạo UBND Lạng Sơn; Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh; ĐHQGHN và các tham luận của Sở Ngoại vụ, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đều nhấn mạnh ý nghĩa của đề tài với hy vọng năng cao năng lực ngoại ngữ của các cơ quan ngành Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch và Biên phòng, tạo cơ hội phát triển kinh tế địa phương – đất nước.

Chương trình Tây Bắc

Phó Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu phát biểu tại hội thảo

Phó Chủ tịch UBND Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu cảm ơn Trường ĐH Ngoại ngữ và nhóm nghiên cứu đã sâu sát tới từng địa phương nghiên cứu và phát triển đề tài để tạo ra sản phẩm có giá trị thực tiễn, giúp vùng Tây Bắc phát triển.

Chương trình Tây Bắc

PGS. TS. Trương Vũ Bằng Giang phát biểu tại hội thảo

PGS. TS. Trương Vũ Bằng Giang – Phó Trưởng ban KHCN ĐHQGHN đánh giá cao nỗ lực của Nhà trường và nhóm nghiên cứu sau khi đề tài của được phê duyệt đã tích cực triển khai bài bản các công tác liên quan xuất phát từ thực tiễn của địa phương. Ông mong địa phương sẽ có những phản hồi tích cực để điều chỉnh sản phẩm phù hợp, góp phần nhân rộng mô hình bồi dưỡng.

Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã tích cực thảo luận nhằm góp ý cho nhóm nghiên cứu tạo ra những sản phẩm sát với thực tế, mang tính thực tiễn cao. Những ý kiến này được nhóm ghi nhận và sẽ áp dụng phù hợp trong quá trình nghiên cứu đề tài tiếp theo. Dự kiến đề tài sẽ hoàn thành trong năm 2018.

Chương trình Tây Bắc Chương trình Tây Bắc Chương trình Tây Bắc

ULIS Media