Đề tài Tây Bắc – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Đề tài Tây Bắc

Khai giảng khóa học thực nghiệm chương trình phiên dịch và du lịch dành cho cán bộ ngoại vụ, lễ tân ngoại giao và thuyết minh du lịch các tỉnh biên giới phía Bắc

Ngày 05/09/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra lễ khai giảng cho khóa học thực nghiệm chương trình phiên dịch và du lịch dành cho cán bộ ngoại vụ, lễ tân ngoại giao và thuyết minh du lịch các tỉnh biên giới phía Bắc