đề tài Tây Bắc – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: đề tài Tây Bắc

Khai giảng khóa học thực nghiệm chương trình phiên dịch và du lịch dành cho cán bộ ngoại vụ, lễ tân ngoại giao và thuyết minh du lịch các tỉnh biên giới phía Bắc

Ngày 05/09/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra lễ khai giảng cho khóa học thực nghiệm chương trình phiên dịch và du lịch dành cho cán bộ ngoại vụ, lễ tân ngoại giao và thuyết minh du lịch các tỉnh biên giới phía Bắc

Lấy ý kiến chuyên gia về Mô hình nâng cao năng lực tiếng Anh và tiếng Trung Quốc cho CBCCVC các ngành Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch và Biên phòng

Ngày 03/04/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về “Xây dựng Mô hình nâng cao năng lực tiếng Anh và tiếng Trung Quốc cho CBCCVC các ngành Hải quan,