Chương trình học bổng Khoa học và Công nghệ của Quỹ ASEAN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chương trình học bổng Khoa học và Công nghệ của Quỹ ASEAN

ĐHQGHN nhận được thông báo của Quỹ ASEAN về học bổng Khoa học và Công nghệ ASEAN dành cho các cán bộ, giảng viên và nghiên cứu sinh. ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị về học bổng này như sau:

  1. Đối tượng tham gia: Cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh của ĐHQGHN.
  2. Thời gian tham gia: 1 năm.
  3. Chỉ tiêu: ĐHQGHN không giới hạn số lượng đăng ký.
  4. Điều kiện tham gia chương trình:

– Là cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh của ĐHQGHN.

– Dưới 45 tuổi tính đến ngày 20/04/2018.

– Tối thiểu phải tốt nghiệp và có bằng thạc sĩ về khoa học hoặc công nghệ.

– Có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo.

  1. Hạn đăng ký: 20/04/2018.
  2. Quyền lợi:

– Được nhận học bổng hàng tháng: 1.200$

– Được tham dự hội nghị, hội thảo của Ủy ban ASEAN về Khoa học và Công nghệ

  1. Đăng ký hồ sơ: đăng ký trực tiếp trên hệ thống tại website của đối tác https://form.jotform.me/80372592173458.

ĐHQGHN thông báo để các đơn vị đào tạo gửi thông tin, tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên và nghiên cứu sinh có nhu cầu tham gia chương trình nêu trên.

Thông tin chi tiết về chương trình:

Call for application

Flyer