Tin tức Đảng bộ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Tin tức Đảng bộ

Đại hội Chi bộ Các Bộ môn trực thuộc Trường nhiệm kỳ 2022 – 2025

Ngày 16/9/2022 đã diễn ra Đại hội Chi bộ Các Bộ môn trực thuộc Trường, nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội được tổ chức nhằm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022-2025; Kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; Bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội Chi bộ Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đức nhiệm kỳ 2022 – 2025

Ngày 15/9/2022 đã diễn ra Đại hội Chi bộ Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đức, nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội được tổ chức nhằm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022-2025; Kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; Bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội Chi bộ Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2022 – 2025

Ngày 14/9/2022 đã diễn ra Đại hội Chi bộ Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội được tổ chức nhằm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022-2025; Kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; Bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.