Thông báo số 3 về việc điều chỉnh lịch thi thử vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội