THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THÁNG 9 VÀ 10/2011 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THÁNG 9 VÀ 10/2011

Thực hiện kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, Trường ĐHNN – ĐHQGHN đã thực hiện “Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân CLC ngành SP tiêng Pháp theo Bộ tiêu chuẩn KĐCL CTĐT của ĐHQGHN”. Báo cáo đã hoàn thành, đang trình Thường trực Hội đồng Đảm bảo chất lượng ĐHQGHN (HĐ) và đang chờ HĐ tiến hành các thủ tục cần thiết để đánh giá ngoài. Trong thời gian này Nhà trường đang xúc tiến, triển khai các công việc chuẩn bị cần thiết để đón đoàn đánh giá ngoài của ĐHQGHN vào nửa cuối của tháng 10/2011 (trong các ngày 23, 24, 25/10/2011).
Trường ĐHNN – ĐHQGHN đang triển khai thực hiện TĐG chương trình đào tạo cử nhân CLC ngành SP tiêng Anh theo Bộ tiêu chuẩn KĐCL của AUN (Hiệp hội các trường đại học Châu Á). Trong tháng 8/2011 Nhà trường đã tổ chức tập huấn TĐG theo chuẩn AUN với sự hỗ trợ, giúp đỡ của các chuyên gia thuộc Viện ĐBCLGD – ĐHQGHN. Ban giám hiệu trường ĐHNN – ĐHQGHN đã xác định hoạt động này là một trong những nhiệm vụ quan trọng liên quan đến uy tín, thương hiệu của Nhà trường và yêu cầu mọi cán bộ, GV của Nhà trường, đặc biệt là những cán bộ trực tiếp tham gia thực hiện báo cáo, hiểu rõ vai trò, ý nghĩa của TĐG chương trình đào tạo theo AUN. Đối với các đơn vị liên quan trực tiếp, Nhà trường yêu cầu và đề nghị huy động các nguồn lực trong và ngoài trường, tận dụng và chia sẻ kinh nghiệm của các trường đã thực hiện TĐG theo AUN; phối hợp chặt chẽ, đảm bảo TĐG chất lượng, đúng quy trình, đúng tiến độ. Dự kiến BC sẽ được hoàn thành và trình HĐ Đảm bảo chất lượng ĐHQGHN trong tháng 11/2011.
Trung tâm NCGDNN&KĐCL