KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH THEO CHUẨN AUN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH THEO CHUẨN AUN

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO
NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH THEO CHUẨN AUN
Từ ngày 2/5 đến 5/5/2012, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của AUN (Hiệp hội các trường đại học Đông Nam Á) tới Trường ĐHNN-ĐHQGHN kiểm định chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao ngành Sư phạm tiếng Anh.
Đây là lần đầu tiên, Trường ĐHNN-ĐHQGHN đăng kí kiểm định chất lượng một chương trình đào tạo cử nhân bởi một tổ chức đánh giá có uy tín nhất của Khu vực.
Phấn khởi và tin tưởng vào kết quả tốt đẹp trong đợt công tác của đoàn ĐGN AUN tại Trường, toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường ĐHNN-ĐHQGHN đang tích cực khẩn trương triển khai các công việc chuẩn bị để đón đoàn ĐGN AUN.
 
Đưa tin: Trung tâm NCGDNN&ĐBCL
                 Trường ĐHNN-ĐHQGHN