HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRONG ĐHQGHN (PHIÊN HỌP THỨ BA 13/10/2010) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRONG ĐHQGHN (PHIÊN HỌP THỨ BA 13/10/2010)

Ngày 13/10/2010 vừa qua, tại hội trường Vũ Đình Liên, Trường ĐH Ngoại ngữ đã đăng cai tổ chức “ Hội nghị Giao ban công tác đảm bảo chất lượng trong ĐHQGHN “đây là phiên họp thứ 3 bàn về việc triển khai công tác đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng trong ĐHQGHN.
Tham gia hội nghị có các thành viên trong Hội đồng Kiểm định chất lượng ĐHQGHN, đại diện lãnh đạo các trường ĐH, các khoa đào tạo trực thuộc ĐHQGHN, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục –ĐHQGHN, các Trung tâm, bộ phận ĐBCL của các đơn vị thành viên trong ĐHQGHN.
Hội nghị đã tổng kết và đánh giá kết quả công tác đảm bảo chất lượng trong năm học 2009-2010 của các đơn vị, bàn các giải pháp chung để triển khai công tác ĐBCL trong năm học mới 2010-2011.
GS,TS Mai Trọng Nhuận – Giám đốc ĐHQGHN, Chủ tịch Hội đồng Kiểm định chất lượng chỉ đạo Hội nghị tập trung bàn sâu về các vấn đề: Cung cấp các cơ sở dữ liệu theo chuẩn xếp hạng của các trường đại học mà sản phẩm là bộ dữ liệu KĐCL đào tạo đến tận cấp Khoa; Nâng cao nhận thức đúng trong toàn thể cán bộ, sinh viên về vai trò của chất lượng và kiểm định chất lượng như là yếu tố sống còn trong chiến lược phát triển ĐHQGHN; để văn hóa chất lượng phải trở thành thói quen trong suy nghĩ và định hướng hành động của toàn bộ cán bộ nhân viên; Chuẩn chất lượng cao phải gắn với văn hóa chất lượng của ĐHQGHN, hướng tới mục tiêu nâng cao thu nhập thông qua nâng cao chất lượng đào tạo.
Tại Hội nghị, ThS. Đỗ Thị Ngọc Quyên – Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng, Viện Đảm bảo chất lượng đào tạo ĐHQGHN đã báo cáo kết quả triển khai hoạt động ĐBCL tại các đơn vị trong ĐHQGHN năm học 2009-2010. Theo đó, có 98% các nhiệm vụ đã hoàn thành đúng kế hoạch và kết quả thực hiện đã góp phần nâng cao văn hóa chất lượng và củng cố hệ thống ĐBCL trong ĐHQGHN. Một số kết quả nổi bật như: kiểm định chương trình cử nhân CNTT của Trường Đại học Công nghệ theo tiêu chuẩn kiểm định AUN đạt 4,75/7; ĐHQGHN là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam triển khai kiểm định chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn riêng các ngành Kinh tế đối ngoại, Ngôn ngữ học, Tiếng Anh Sư phạm…
Trong năm học 2010 – 2011, ĐHQGHN sẽ triển khai 18 đầu mục nhiệm vụ theo các nội dung công tác: Nâng cao năng lực cán bộ ĐBCL, phát triển văn hóa chất lượng, kiểm định chất lượng, giao ban định kỳ công tác ĐBCL, xếp hạng đại học…
Tại Hội nghị, PGS,TS Nguyễn Phương Nga – Phó Chủ tịch Hội đồng Kiểm định chất lượng, Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục- ĐHQGHN nhấn mạnh Tất cả các cán bộ, viên chức của ĐHQGHN cần đồng lòng phát triển văn hóa chất lượng. Thành công của việc phát triển văn hóa chất lượng phụ thuộc quan trọng vào nhận thức của toàn thể cán bộ và đặc biệt là nhận thức, quyết tâm của lãnh đạo các đơn vị và ĐHQGHN. Tiếp tục thống nhất trong ĐHQGHN các quy trình về kiểm định như: xử lý số liệu điều tra, phản hồi, khung bảng hỏi điều tra sinh viên…; Nâng cao chất lượng các hoạt động đảm bảo công tác kiểm định chất lượng tại các đơn vị; Xây dựng phần mềm chung phục vụ công tác xử lý dữ liệu công tác K ĐCL đào tạo của các đơn vị.
Đỗ Thiện Hoà