Thông báo xác nhận nhập học và tiếp nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy 2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội