TUẦN 15, NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày 5/10/2020 đến ngày 11/10/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 15, NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày 5/10/2020 đến ngày 11/10/2020

THỨ HAI, 5/10/2020

 

8:00 – 9:30, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

10:00 – 11:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh, PHT. Nguyễn Xuân Long họp rà soát công tác chuẩn bị nhập học và khải giảng khóa học cho sinh viên QH.2020.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các đơn vị: P.ĐT, P.CT&CTHSSV; các ông/bà: Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN).

10:30 – 11:30, tại P.410, A1

PHT. Lâm Quang Đông họp về công tác tổ chức Hội thảo Biên phiên dịch (UCIT 2020).

Thành phần tham dự: các ông/bà: Đỗ Hoàng Ngân, Dương Anh Chiến, Trần Thị Hoàng Anh (Phòng KHCN), Đỗ Minh Hoàng (Phòng HTPT), Lê Khánh Trang (Phòng KHTC),  Phạm Đình Lượng (Phòng QT), Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Nguyễn Ninh Bắc (Trung tâm ĐBCL), Nguyễn Tuấn Anh, Vương Thanh Nhàn (Khoa SPTA), Đinh Hồng Vân (Khoa NN&VH Pháp), Nguyễn Hoàng Anh (Khoa NN&VH Trung Quốc), Lưu Thị Nam Hà (Khoa NN&VH Nga), Trần Thị Minh Phương (Khoa NN&VH Nhật Bản).

14:00 – 14:30, tại P.301, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long dự phỏng vấn thí sinh dự tuyển nhân viên bảo vệ và nhân viên phục vụ.

Thành phần tham dự: các ông: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng (Phòng QT), Cù Thanh Nghị (Phòng TCCB).

16:00 – 17:00, tại P. 208, A1

PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Hà Lê Kim Anh họp thống nhất nhiệm vụ xây dựng Chiến lược phát triển ULIS đến 2030 tầm nhìn 2045.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng (Phòng HCTH), Phạm Văn Kim (Phòng QT), Nguyễn Văn Đoàn (Phòng CT&CTHSSV), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (Trung tâm KT).

THỨ BA, 6/10/2020

 

8:00 – 9:30, tại P.509, A1

Hiệu trưởng tham dự gặp mặt, trao quyết định thu nhận và bổ nhiệm vào ngạch viên chức, giao nhiệm vụ cho các viên chức trúng tuyển.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa, Trần Hoa Anh (Phòng TCCB) và các ứng viên trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức nhà nước 2020.

8:30, tại P.203, ĐHQGHN

PHT. Hà Lê Kim Anh dự Giao ban ĐHQGHN quý IV/2020.

10:30, tại ĐH Hùng Vương, Phú Thọ

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long, PHT. Lâm Quang Đông thăm và làm việc với ĐH Hùng Vương, Phú Thọ.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Đỗ Minh Hoàng, Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (TT.KT), Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT), Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN).

THỨ TƯ, 7/10/2020

 

8:00 – 9:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng họp với lãnh đạo Trung tâm Khảo thí.

8:00 – 10:00, tại P. 410, A1

PHT. Hà Lê kim Anh tham dự họp với nhóm chuyên trách chương trình đào tạo chất lượng cao Sư phạm Tiếng Anh.

Thành phần tham dự: các thành viên theo quyết định số 1614/QĐ-ĐHNN ngày 14/9/2020 của Hiệu trưởng, bà Nguyễn Thị Minh Tâm (Khoa NN&VH CNNTA) và khách mời.

9:30 – 11:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp với lãnh đạo Khoa ĐT&BDNN.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo K.ĐT&BDNN và các ông: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng (TT.CNTT-TT&HL).

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp với Trung tâm Tư vấn tâm lý học đường.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Thắng, Tạ Nhật Ánh, Đào Thị Diệu Linh, Nguyễn Đức Giang (BM.TL-GDH), Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN).

14:00 – 15:30, tại P.406, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự họp triển khai về quy hoạch tỷ lệ 1/500 tại Hòa Lạc.

Thành phần tham dự: cán bộ tham gia theo quyết định số 1285/QĐ-ĐHNN ngày 13/8/2020 và quyết định số 1408/QĐ-ĐHNN ngày 20/8/2020 của Hiệu trưởng.

15:30 – 17:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng họp với lãnh đạo P.TCCB về việc đánh giá các đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc tại các đơn vị thuộc Trường.

THỨ NĂM, 08/10/2020

 

7:30 – 11:00, tại HT Nguyễn Văn Đạo

Hiệu trưởng dự khai giảng khóa đào tạo sinh viên chính quy QH.2020.F1.

Thành phần tham dự: Chủ tịch công đoàn Trường; đại diện ĐTN-HSV; trưởng các đơn vị trực thuộc Trường; giáo viên chủ nhiệm các lớp khóa học QH.2020.F1 và sinh viên khóa QH.2020.F1 (khoa Sư phạm Tiếng Anh và khoa NN&VH Trung Quốc).

8:00, tại P.208, A1 (cả ngày)

Hiệu trưởng tiếp công dân, người lao động.

Thành phần tham dự: ông Nguyễn Thành Công (P.TTPC).

8:30 – 10:00, tại P.406, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh tham dự hội đồng nghiệm thu cấp trường giáo trình của khoa tiếng Anh.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Nga (ĐH Giáo dục), Nguyễn Thu Hạnh (Viện KHQS), Vũ Thị Thanh Nhã (Khoa TA), Nguyễn Thúy Lan (Phòng ĐT).

10:00 – 11:30, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh dự chương trình thi tuyển chuyên viên Văn phòng Đoàn Thanh niên.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN).

13:30 – 17:00 tại HT Nguyễn Văn Đạo

PHT. Hà Lê Kim Anh dự khai giảng khóa đào tạo sinh viên chính quy QH.2020.F1.

Thành phần tham dự: Chủ tịch công đoàn Trường; đại diện ĐTN-HSV; trưởng các đơn vị trực thuộc Trường; giáo viên chủ nhiệm các lớp khóa học QH.2020.F1 và sinh viên khóa QH.2020.F1 (các khoa còn lại).

16:30, tại P.410, A1

Ban Giám hiệu làm việc với UBND phường Dịch Vọng Hậu.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường, Nguyễn Thanh Trà (P.HCTH), Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Ngô Tuấn Anh (P.QT), Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Thị Thanh Vân (TT.PTNL), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đặng Huyền Thư, Hoàng Thị Mai Phương (ĐTN, HSV).

THỨ SÁU, 09/10/2020

 

8:00 – 9:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp với Ban Chủ nhiệm và lãnh đạo Bộ môn CLC Khoa SPTA về việc triển khai đào tạo lớp SPTA CLC năm học 2020-2021.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC); Ban Chủ nhiệm và lãnh đạo BM.CLC – Khoa SPTA.

9:30 – 11:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng họp với lãnh đạo TT. Khảo thí và TT.NCTT-TT&HL về việc xây dựng nền tảng phục vụ việc xác minh chứng chỉ ngoại ngữ trực tuyến.

10:00 – 11:30, tại P.208, A1

 

PHT. Nguyễn Xuân Long dự họp chi bộ Phòng Quản trị.

Thành phần tham dự: đảng viên chi bộ Phòng Quản trị.

16:00 – 17:00, tại Homies,

A2

Hiệu trưởng dự Lễ trao học bổng Sam sung SKS 2019.

Thành phần tham dự: lãnh đạo công ty Samsung Electronics Việt Nam tại Thái Nguyên; ông Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV) và lãnh đạo, giảng viên, sinh viên nhận học bổng của Khoa NN&VH Hàn Quốc.

 

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

  1. Thứ Tư, ngày 7/10/2020, từ 14:00 – 16:00, tại P.410, A1: tiếp đoàn Viện Đảm bảo Chất lượng tới kiếm tra kỹ thuật, công tác chuẩn bị AUN. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Ninh Bắc  (Trung tâm ĐBCL), Lê Thị Khuyên  (BM NN & VH A Rập ) và nhóm viết Báo cáo Tự đánh giá; Trần Lưu Ly (Khoa SPTA), Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Lệ Thủy, Lê Quốc Quân, Nguyễn Thái Bình, Đào Quang Trung (Trung tâm CNTT-TT&HL), Nguyễn Trọng Tuyến (Phòng QT), Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN) và nhóm sinh viên quay livestream.
  2. Thứ Tư, ngày 7/10/2020, từ 7:30 – 11:30, tại Khuôn viên Khoa Pháp, giảng đường A2, Trường THPT CNN: đón sinh viên khóa QH.2020, F1 diện xét tuyến nhập học. Thành phần tham dự: toàn bộ cán bộ Phòng CT&CTHSSV, Phòng Đào tạo và các cán bộ được phân công.