Thông báo về việc tuyển sinh bổ sung lớp 6 Trường Trung học cơ sở Ngoại ngữ năm 2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc tuyển sinh bổ sung lớp 6 Trường Trung học cơ sở Ngoại ngữ năm 2020

Trường Trung học cơ sở Ngoại ngữ thuộc trường Đại học Ngoại Ngữ – ĐHQGHN thông báo tuyển sinh bổ sung lớp 6 Trường Trung học cơ sở Ngoại ngữ năm 2020.

Chi tiết thông báo và hồ sơ xem tại: ĐÂY.