TUẦN 27, NĂM HỌC 2020-2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 27, NĂM HỌC 2020-2021

Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 03/01/2021

THỨ HAI, 28/12/2020

 

8:00 – 11:00, tại HT Vũ Đình Liên

Ban Giám hiệu dự Đại hội đại biểu Hội Cựu giáo chức trường ĐHNN, ĐHQGHN lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thành phần tham dự: Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Thường vụ Công đoàn trường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội sinh viên trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị và khách mời.

Ghi chú: lãnh đạo các đơn vị dự phần đầu Đại hội (từ 8:00-9:30).

10:00, tại Trung tâm Khảo thí, ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN.

14:00, tại Viện Quốc tế Pháp ngữ

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN.

14:00, tại Trung tâm Phát triển ĐHQGHN (cơ sở 2, Ba Vì, Hà Nội)

PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự Hội nghị công tác thanh tra, pháp chế của ĐHQGHN năm 2020.

Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ Phòng Thanh tra và Pháp chế.

18:00 – 22:00, tại HT Vũ Đình Liên

PHT. Hà Lê Kim Anh tham dự Talk show “Căng thẳng tâm lý và cách ứng phó”.

Thành phần tham dự: cán bộ và giảng viên Bộ môn Tâm lý Giáo dục; giảng viên, giáo viên, sinh viên trong trường quan tâm và khách mời.

 THỨ BA, 29/12/2020

 

8:00, tại P.202, ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh dự Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo ĐHQGHN.

9:00 – 10:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long dự họp triển khai nhiệm vụ quy hoạch tỷ lệ 1/500 trường ĐHNN, ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Thành phần tham dự: các ông: Phạm Văn Kim, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT) và khách mời.

14:00, tại ĐHQGHN

PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự lớp bồi dưỡng cán bộ cấp vụ và tương đương.

15:00, tại P.203, ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQGHN.

THỨ TƯ, 30/12/2020

 

8:30, tại Trung tâm KĐCL. ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý Trung tâm Kiểm định chất lượng, ĐHQGHN.

10:00 – 11:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long dự họp đánh giá Đề án đổi mới công tác phục vụ hội trường, lớp học khu vực giảng đường B2.

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng TCCB, Phòng KHTC, Phòng HCTH, Phòng CT&CTHSSV, Khoa ĐT&BĐN, TT.ĐBCL, TT.PTNL, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên trường.

14:00, tại P.203, ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQGHN.

14:00 – 15:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp Ban giám sát thực hiện nhiệm vụ Đề án Ngoại ngữ Quốc gia năm 2021.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Thành Công (P.TT&PC), Hoa Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.ĐT&BDNN).

THỨ NĂM, 31/12/2020

 

10:00 – 11:30, tại P.201, A1

Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Xuân Long làm việc với Văn phòng Đảng ủy trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: bà Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), bà Ngô Thị Minh Thu (K.NN&VH Nga), bà Nguyễn Thị Hải Yến (VPĐU).

14:00 – 17:00, tại P.203, ĐHQGHN

PHT. Lâm Quang Đông tham dự Hội nghị giao ban công tác Đảm bảo chất lượng của ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Ninh Bắc, Nguyễn Khánh Huyền (TT.ĐBCL).

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng dự họp về kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trường ĐHNN, ĐHQGHN năm 2021.

Thành phần tham dự: ông/bà: Dương Quỳnh Hoa, Cù Thanh Nghị (P.TCCB), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC).

14:00 – 15:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long dự họp Ban truyền thông Hội thảo khoa học quốc gia UNC2021.

Thành phần tham dự: cán bộ theo quyết định số 2180/QĐ-ĐHNN ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng.

THỨ SÁU, 01/01/2021

 

 

Nghỉ Tết dương lịch

THỨ BẢY, 02/01/2021

 

CHỦ NHẬT, 03/01/2021