Thư ngỏ của Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh về việc tuyển sinh vào Trường THCS Ngoại ngữ năm 2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thư ngỏ của Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh về việc tuyển sinh vào Trường THCS Ngoại ngữ năm 2019

ULIS Media trân trọng gửi đến các bậc phụ huynh, các em học sinh thư ngỏ của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội – TS. Đỗ Tuấn Minh về việc tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS Ngoại ngữ năm 2019:

Thông tin tuyển sinh xem tại đây.