Thông báo về việc rà soát tín chỉ tích lũy đến hết học kỳ 1 (2019-2020) khóa QH2016.F1 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc rà soát tín chỉ tích lũy đến hết học kỳ 1 (2019-2020) khóa QH2016.F1

Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020, phục vụ việc xét tốt nghiệp cho sinh viên khóa QH2016.F1 vào tháng 6/2020, Phòng Đào tạo thông báo và hướng dẫn sinh viên khóa QH2016.F1 rà soát số tín chỉ các học phần tích lũy 7 kỳ và thực hiện sửa điểm, xóa tín chỉ đã học thừa của các học phần tự chọn trong cùng một khối kiến thức, bổ sung các chứng chỉ đã tích lũy. Cụ thể như sau:

  1. Rà soát tín chỉ tích lũy và sửa điểm đến hết học kỳ 1 (2019-2020)

Số tín chỉ sinh viên phải tích lũy để xét tốt nghiệp theo chương trình đào tạo:

            – Ngành Sư phạm chương trình đào tạo chuẩn:   136 tín chỉ   

            – Ngành Ngôn ngữ chương trình đào tạo chuẩn: 134 tín chỉ   

            – Ngành Kinh tế Quốc tế – Khoa Sư phạm tiếng Anh:    148 tín chỉ

            – Ngành Sư phạm và Ngôn ngữ các chương trình đào tạo CLC: 155 tín chỉ

            – Ngành Ngôn ngữ Anh chương trình đào tạo CLC: 156 tín chỉ

Sinh viên truy cập trang web: http://daotao.ulis.vnu.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao/ để rà soát, đối chiếu tín chỉ đã tích lũy đến hết học kỳ I (2019-2020) với chương trình đào tạo khóa QH2016.F1.

Sinh viên truy cập trang web: http://daotao.vnu.edu.vn/

Nhập Tên truy cập (là mã sinh viên) và Mật khẩu đăng nhập đã được cung cấp.

Vào mục “Kết quả học tập” để xem điểm các học phần.

  1. Lựa chọn học phần để xét tốt nghiệp

Sinh viên đã tích lũy thừa số tín chỉ học phần tự chọn trong cùng một khối kiến thức, sinh viên có quyền lựa chọn đủ số tín chỉ trong các học phần đã tích lũy đúng theo chương trình đào tạo để ghi điểm, xét tốt nghiệp.

  • Đối với những sinh viên đã nộp học phí khi đăng ký học: sinh viên làm đơn đề nghị xóa điểm, ghi rõ học kỳ đã đăng ký học và đã nộp học phí (Nhà trường sẽ kiểm tra).
  • Đối với những sinh viên chưa nộp học phí khi đăng ký học thừa tín chỉ các học phần tự chọn trong cùng một khối kiến thức: sinh viên làm đơn đề nghị xóa điểm, ghi rõ chưa nộp học phí. Nhà trường sẽ thông báo cụ thể thời gian, cách thức nộp học phí cho những sinh viên thuộc đối tượng này trước khi tốt nghiệp.
  1. Hướng dẫn thực hiện
  • Sinh viên xem điểm trên Portal từ ngày 23/03/2020.
  • Tải mẫu đơn sửa điểm, sửa chứng chỉ trên Portal, trên Website Trường và nộp đơn sửa điểm, xóa điểm các học phần tự chọn tự do, bổ sung các chứng chỉ đã tích lũy bằng hình thức trực tuyến qua email về văn phòng các Khoa đào tạo theo địa chỉ email của cán bộ phụ trách (thông tin đính kèm) từ ngày 01/04/2020 đến hết ngày 08/04/2020.
  • Các khoa đào tạo in đơn đề nghị của sinh viên qua email, kiểm tra lập Danh sách tổng hợp và nộp cùng đơn sửa điểm về phòng Đào tạo (P109-A1) và theo địa chỉ email: huonghop@gmail.com trước 15h00 ngày 10/04/2020.
  • Thông tin liên hệ các khoa đào tạo:

Khoa

Cán bộ phụ trách

Điện thoại

Email

Sư phạm tiếng Anh

Nguyễn Thị Mai Phương

0988238588

0246-6867726

maiphuong8171@gmail.com

NN&VH Nga

Vũ Thị Thanh Hà

0243-7549561 0906074962

hatit1967@gmail.com; vpkhoanga@gmail.com

NN&VH Pháp

Phạm Trường Xuân

0246-6807759

naux232@yahoo.com

NN&VH Trung Quốc

Nguyễn Thị Bích Huệ

0243-7549562

0387085199

nguyenbichhue81@gmail.com

NN&VH Đức

Phùng Thị Hương

0243-7549558 0904995993

vpkptay@gmail.com

NN&VH Nhật Bản

Nguyễn Thu Hồng

0979760468

nguyenhongknb@gmail.com

NN&VH Hàn Quốc

Nguyền Thùy Dung

0246-6805041 0972793333

ntdung1585@gmail.com

Bộ môn NN&VH Ả Rập

Hoàng Thị Mai Phương

0964826022

vpkarap.ulis@gmail.com

Đề nghị các Khoa đào tạo thông báo cho sinh viên khóa QH2016.F1 biết để thực hiện đúng thời gian, cách thức quy định.