Sử dụng nguồn học liệu VNU-LIC để nâng cao hiệu quả học tập trực tuyến – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Sử dụng nguồn học liệu VNU-LIC để nâng cao hiệu quả học tập trực tuyến

Ngày 23/3/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã ghi hình bài giảng điện tử về giới thiệu và hướng dẫn cách khai thác nguồn học liệu VNU-LIC dành cho sinh viên, cán bộ ULIS. 

Bài giảng được thực hiện nhằm hỗ trợ sinh viên khai thác học liệu điện tử trong thời gian học tập trực tuyến và do TS. Nguyễn Hoàng Sơn – Giám đốc Trung tâm Thông tin thư viện – Đại học Quốc gia Hà Nội giảng dạy.

Trong bài giảng, TS. Nguyễn Hoàng Sơn đã chia sẻ những thông tin quan trọng về nguồn học liệu VNU-LIC phục vụ ULIS, Tổng quan học liệu VNU-LIC, đồng thời hướng dẫn người đọc cách sử dụng Ứng dụng “VNU LIC: Giáo trình và sách điện tử” trên điện thoại, Thư viện số tài liệu nội sinh Dspace (https://repository.vnu.edu.vn/), Nguồn học liệu của Trung tâm Thông tin thư viện ĐHQGHN (https://lic.vnu.edu.vn) và các nguồn học liệu khác.

1. Ứng dụng VNU LIC: Học liệu số trên nền tảng công nghệ di động (Giáo trình số và sách tham khảo số): ~ 28.000 tên.  Link truy cập: http://bookworm.lic.vnu.edu.vn/  và Ứng dụng di động VNU LIC  trên điện thoại thông minh, máy tính bảng…

2. Dspace: Luận án số, luận văn số trên nền tảng công nghệ quản trị tài nguyên nội sinh mã nguồn mở ~ 31.000 tên; Đề tài nghiên cứu khoa học, tạp chí, kỷ yếu hội nghị, hội thảo: ~ 2.000 tên. Link truy cập: http://repository.vnu.edu.vn/

3. Tạp chí và sách điện tử ngoại văn trên nền tảng các cơ sở dữ liệu điện tử trực tuyến: ~ 53.000 sách điện tử; ~ 4.100 tạp chí, gồm: Springer Nature, ScienceDirect,  Bookboon, World Scientific, MathSciNet, …Link truy cập: https://lic.vnu.edu.vn

4. Virtua: Tài liệu in trên nền tảng công nghệ quản trị thư viện tự động hóa ~ 114.000 tên sách; ~400 tên tạp chí. https://lic.vnu.edu.vn

5. Hệ thống dữ liệu lớn học thuật toàn cầu được kết nối và khám phá dữ liệu thông qua hệ thống tìm kiếm thông minh URD2 truy cập mở (kết nối hơn 90% CSDL Open Access truy cập mở miễn phí của các trường đại học thế giới)

Thống kê sử dụng thư viện của Trung tâm Thông tin thư viện – Đại học Quốc gia Hà Nội từ tháng 12/2018 đến 11/2019 cho thấy sinh viên ULIS rất quan tâm đến việc đọc sách. Trường đứng ở vị trí thứ 3 trong danh sách trong các đơn vị trong ĐHQGHN sử dụng thư viện nhiều nhất, vị trí thứ 4 trong danh sách trong các đơn vị trong ĐHQGHN sử dụng ứng dụng VNU LIC nhiều nhất. Sinh viên của trường cùng góp mặt trong top sinh viên đọc nhiều sách. Nằm ở vị trí thứ 10 sinh viên đọc nhiều sách số nhất là bạn Nguyễn Thị Hòa với 99 quyển và bạn Ngô Thu Hường nằm trong top sinh viên đọc nhiều sách in nhất với 115 quyển.

Chắc chắn bài giảng sẽ giúp ích cho sinh viên trong quá trình tìm kiếm và sử dụng các học liệu phục vụ quá trình học tập, nghiên cứu của mình.

ULIS Media