Thông báo về việc tổ chức thi thử vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc tổ chức thi thử vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI                                                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ                                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  1512/TB-ĐHNN                                                                                             Hà Nội, ngày 12  tháng 12 năm 2017

                                       THÔNG BÁO

                                          Về việc tổ chức thi thử vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2018

                                                              Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm 2018, trường Đại học Ngoại ngữ tiếp tục tổ chức tuyển sinh trung học phổ thông (THPT) Chuyên Ngoại ngữ theo hướng đánh giá năng lực với định dạng đề thi có nhiều điểm mới so với cấu trúc, định dạng đề thi tuyển sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ trước đây.

Nhằm giúp thí sinh làm quen, tiếp cận với định dạng đề thi cũng như cách thức làm bài thi mới, tự tin chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ chính thức tổ chức vào ngày 02/6/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức 03 đợt thi thử vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ. Thông tin chi tiết như sau:

I. LỊCH THI THỬ

           Đợt 1: Chủ nhật, ngày 04/2/2018

           Đợt 2: Chủ nhật, ngày 11/3/2018

           Đợt 3: Chủ nhật, ngày 22/4/2018

II. ĐĂNG KÝ DỰ THI THỬ

 1. Đơn đăng kí dự thi thử (mẫu phát hành cùng hồ sơ);
 2. Phát hành đơn:

         Thời gian: Từ ngày 03/01/2018

          Địa điểm: Văn phòng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ – ĐHNN – ĐHQGHN

3. Lệ phí thi:

Lệ phí:  450.000 đồng (bốn trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)/3 môn

          (Lệ phí bao gồm: Lệ phí đăng kí dự thi và lệ phí thi, không hoàn trả nếu bỏ thi)

4. Nhận Đơn đăng ký dự thi thử:

        Thời gian:

        Đợt 1: Từ ngày 05/01/2018 đến hết ngày 25/01/2018

       Đợt 2: Từ ngày 05/01/2018 đến hết ngày 28/02/2018

       Đợt 3: Từ ngày 05/01/2018 đến hết ngày 10/4/2018

      Địa điểm:  Văn phòng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ – ĐHNN – ĐHQGHN

      Lịch giao dịch: Giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và Chủ nhật).

5. Xem số báo danh, danh sách phòng thi, địa điểm thi và quy chế phòng thi

        Thời gian:

 • Đợt 1 từ ngày 30/01/2018
 • Đợt 2 từ ngày 05/3/2018
 • Đợt 3 từ ngày 15/4/2018

       Địa điểm: Tại Website Trường ĐHNN (www.ulis.vnu.edu.vn) và Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (www.flss.vnu.edu.vn). Trường không gửi Giấy báo dự thi.

6. Nếu có sai sót về thông tin cá nhân, thí sinh thông báo (bằng hình thức nhắn tin) cho Hội đồng tuyển sinh theo số điện thoại 0979 292 969 hoặc liên hệ trực tiếp tại     Phòng Đào tạo (P.107 – nhà A1 – ĐHNN – ĐHQGHN, đường Phạm Văn Đồng – quận Cầu Giấy – Hà Nội).

III. MÔN THI

      1. Môn 1: Đánh giá năng lực Ngoại ngữ

         1.1. Thi bằng tiếng Anh:                         

              Hình thức thi:  Trắc nghiệm và tự luận                     Thời gian: 120 phút

        1.2. Thi bằng tiếng Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn.

             Hình thức thi:

Phần 1: Tự luận                                                  Thời gian: 60 phút

           Phần 2: Phỏng vấn                                             Thời gian: 10 phút/ thí sinh

2. Môn 2: Đánh giá năng lực Toán và Khoa học tự nhiên

          Hình thức thi: Trắc nghiệm                                  Thời gian: 60 phút

3. Môn 3: Đánh giá năng lực Văn và Khoa học xã hội

           Hình thức thi: Trắc nghiệm và Tự luận                    Thời gian: 60 phút

           Lưu ý:

 • Thí sinh là học sinh lớp 9 đăng ký đầy đủ 3 môn thi;
 • Thí sinh là học sinh lớp 7, 8 có thể chỉ đăng ký môn Đánh giá năng lực Ngoại ngữ.

IV. LỊCH THI THỬ CHI TIẾT

    1. Đợt 1:           Chủ nhật, ngày 04/02/2018

         Sáng: 08 giờ 00:     Tập trung thí sinh, làm thủ tục dự thi và phổ biến quy chế.

09 giờ 00:     Thi môn Đánh giá năng lực Ngoại ngữ.

        Chiều: 13 giờ 30:    Tập trung thí sinh;

14 giờ 00:    Thi môn Đánh giá năng lực Toán và Khoa học Tự nhiên.

15 giờ 15:    Thi môn Đánh giá năng lực Văn và Khoa học Xã hội.

      2. Đợt 2:           Chủ nhật, ngày 11/3/2018

       Sáng:  08 giờ 00:     Tập trung thí sinh, làm thủ tục dự thi và phổ biến quy chế.

09 giờ 00:     Thi môn Đánh giá năng lực Ngoại ngữ.

      Chiều: 13 giờ 30:    Tập trung thí sinh;

14 giờ 00:    Thi môn Đánh giá năng lực Toán và Khoa học Tự nhiên.

15 giờ 15:    Thi môn Đánh giá năng lực Văn và Khoa học Xã hội.

      3. Đợt 3:           Chủ nhật, ngày 22/4/2018

        Sáng: 08 giờ 00:     Tập trung thí sinh, làm thủ tục dự thi và phổ biến quy chế.

09 giờ 00:     Thi môn Đánh giá năng lực Ngoại ngữ.

       Chiều: 13 giờ 30:    Tập trung thí sinh;

14 giờ 00:    Thi môn Đánh giá năng lực Toán và Khoa học Tự nhiên.

15 giờ 15:    Thi môn Đánh giá năng lực Văn và Khoa học Xã hội.

V. THÔNG BÁO KẾT QUẢ

 1. Đợt 1: Kết quả thi được công bố trước ngày 10/02/2018 trên Website của Trường ĐHNN và Website của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.
 2. Đợt 2: Kết quả thi được công bố trước ngày 20/3/2018 trên Website của Trường ĐHNN và Website của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.
 3. Đợt 3: Kết quả thi được công bố trước ngày 30/4/2018 trên Website của Trường ĐHNN và Website của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Lưu ý: Kỳ thi thử chỉ mang tính tham khảo và không có bất kỳ giá trị gì trong kỳ thi chính thức.

Nơi nhận:

 • THPT CNN, P.KHTC, TTKT (để thực hiện);
 • TT. CNTT, TT&HL (để đăng web);
 •  Lưu: HCTH, ĐT, VH.

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Đỗ Tuấn Minh