Thông báo về hội thảo quốc tế “Xu thế mới trong đào tạo tiếng Anh tại các trường đại học đa ngành và liên ngành” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về hội thảo quốc tế “Xu thế mới trong đào tạo tiếng Anh tại các trường đại học đa ngành và liên ngành”

THÔNG BÁO SỐ 02

Về việc gia hạn nộp báo cáo hội thảo quốc tế “Xu thế mới

trong đào tạo tiếng Anh tại các trường đại học đa ngành và liên ngành”

Năng lực tiếng Anh đã trở thành một năng lực thiết yếu  của  người  lao  động trong thời đại toàn cầu hoá và công cuộc hội nhập quốc tế của đất nước hiện nay. Tuy nhiên, việc thiết kế chương trình đào tạo và  tổ chức đào tạo các học phần  tiếng Anh  thế nào  cho hiệu  quả và đạt được các mục tiêu đầu ra, cũng như  đáp ứng  được nhu  cầu và  tạo động cơ học  tập tích cực cho người học vẫn đang là một câu hỏi lớn cho nhiều  trường  đại học, cao đẳng  ở Việt Nam, đặc biệt là ở các trường đa ngành  và  liên ngành. Nhiều khái  niệm và  câu hỏi  lớn còn đang là thách thức với nhà quản  lý cũng  như  cán bộ  chuyên  môn ở những  trường đại học này liên quan đến nội dung và phương pháp  giảng  dạy tiếng Anh  cơ bản,  tiếng Anh cơ sở, tiếng Anh chuyên ngành, dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh, v.v.

Để tạo diễn đàn chuyên môn chia sẻ kiến thức và kinh  nghiệm  chuyên  môn,  cũng như học hỏi các chuyên gia quốc tế và trong nước về các vấn đề này, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội phối  hợp  với  Trường  Quốc tế – Đại  học Quốc gia Hà  Nội  và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo quốc tế chuyên đề về “Teaching  English for Specific Purposes: Perspectives, Policies and Practices – Xu thế mới trong đào tạo tiếng Anh tại các trường đại học đa ngành và  liên ngành”.  Đây  là sự kiện trong khuôn  khổ Hội thảo quốc gia Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học UNC 2024 của nhà trường. Thông tin cụ thể như sau:

 1. Thời gian: 8.00 – 12.00 ngày 10/11/2023
 2. Hình thức tổ chức: Kết hợp trực tiếp và trực tuyến qua nền tảng Zoom Webinar
 3. Địa điểm trực tiếp: Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
 4. Đối tượng tham dự: Chuyên gia quốc tế, giảng viên, nhà khoa  học, học viên  sau  đại học, nghiên cứu sinh và cán bộ quản lý đào tạo tiếng Anh  tại 3 trường  đồng tổ chức  và các trường đại học, cao đẳng trong cả nước.
 5. Diễn giả quốc tế:
 • Giáo sư Sun-Young Shin, Đại học Indiana, Hoa Kỳ;
 • Giáo sư Ivana Kapralikova, Đại học Pan-European và Đại học Kinh tế (Bratislava, Slovakia).

Ban Tổ chức trân trọng kính mới cán bộ, giảng viên, nhà khoa học, học viên  sau đại học và nghiên cứu sinh quan tâm, viết bài, trình bày  và  tham  dự  Hội thảo.  Nội dung  báo  cáo, tham luận có thể hướng về các chủ điểm như:

 1. Các chính sách và vấn đề quản lý trong đào tạo tiếng Anh tại các trường đại học đa ngành và liên ngành;
 2. Cơ sở lý luận về dạy học tiếng Anh chuyên ngành (bao  gồm  cả  ESP, CBI, CLIL, EMI và các quan điểm tiếp cận liên quan);
 3. Phương pháp và thực hành giảng dạy tiếng Anh  chuyên  ngành  (bao  gồm  cả  ESP, CBI, CLIL, EMI và các quan điểm tiếp cận liên quan);
 4. Đánh giá người học chương trình tiếng Anh chuyên ngành (bao gồm cả ESP, CBI, CLIL, EMI và các quan điểm tiếp cận liên quan);
 5. Đào tạo giáo viên ESP, CBI, CLIL, EMI và các quan điểm tiếp cận liên quan; và
 6. Các vấn đề quan tâm khác.

Quy cách viết tham luận báo cáo tại Hội thảo:

 • Ngôn ngữ: tiếng Việt hoặc tiếng Anh;
 • Font chữ Times New Roman; cỡ chữ 13, cách dòng 1,5, căn lề: Justify (thẳng);
 • Độ dài: 8-12 trang A4; bao gồm tóm tắt và từ khoá  (khoảng  300 từ; 01 phiên bản  tiếng Anh và 01 phiên bản tiếng Việt);
 • Danh mục tài liệu tham khảo (trình bày theo quy định APA7);
 • Báo cáo toàn văn nộp vào email: khcnulis@gmail.com (tiêu đề email ghi rõ: Báo cáo toàn văn Hội thảo quốc tế “Xu thế mới trong đào tạo tiếng Anh  tại các  trường đại  học đa ngành và liên ngành”.

Các mốc thời gian quan trọng:

 • Diễn giả nộp báo cáo toàn văn: trước 30/9/2023.
 • Ban Tổ chức thông báo kết quả thẩm định: 20/10/2023.
 • Bài viết có chất lượng sẽ được xem xét đăng tại chuyên san  tạp  chí Nghiên  cứu nước ngoài và/hoặc kỷ yếu của Hội thảo.

Để biết thêm thông tin về Hội thảo, xin liên hệ: TS. Trần Thị Hoàng Anh,   Phó  Trưởng phòng, Phòng KHCN, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, số điện thoại 0934621062, email: khcnulis@gmail.com

Thông báo này được đăng tải trên website của Trường Đại học  Ngoại  ngữ  –  ĐHQGHN https://ulis.vnu.edu.vn

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và mong nhận được sự hưởng  ứng  tham gia của giáo viên giảng dạy ngoại ngữ  các cấp học, bậc  học, giảng  viên  và  nhà  sư phạm  ở các trường đại học và viện nghiên cứu, nhà quản  lý giáo dục  ở các sở giáo dục  đào tạo, các  cơ sở giáo dục, doanh nghiệp giáo dục, cộng  đồng người  học và  nhà  tuyển  dụng  nguồn  nhân lực ngoại ngữ, nhà xuất bản và các nhà khoa học quan tâm trong và ngoài nước.