Đăng ký tham dự Hội thảo quốc tế “Xu thế mới trong đào tạo tiếng Anh tại các trường đại học đa ngành và liên ngành” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đăng ký tham dự Hội thảo quốc tế “Xu thế mới trong đào tạo tiếng Anh tại các trường đại học đa ngành và liên ngành”

Thông tin về Hội thảo quốc tế “Xu thế mới trong đào tạo tiếng Anh tại các trường đại học đa ngành và liên ngành”:

Thời gian: 8.00 – 12.00 ngày 10/11/2023

Địa điểm: HT Sunwah (trực tiếp) và Zoom (trực tuyến)

Diễn giả quốc tế:

– Giáo sư Sun-Young Shin, Đại học Indiana (Hoa Kỳ);

– Giáo sư Ivana Kapralikova, Đại học Pan-European và Đại học Kinh tế (Bratislava, Slovakia).

Đăng ký: https://bit.ly/HTQTtiengAnh1011

Ban Tổ chức trân trọng kính mới cán bộ, giảng viên, nhà khoa học, học viên  sau đại học và nghiên cứu sinh, sinh viên, đại biểu quan tâm tham dự.