Thông báo về điều kiện trúng tuyển và thời gian nhập học với thí sinh xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển 2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về điều kiện trúng tuyển và thời gian nhập học với thí sinh xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển 2020

Thông báo về điều kiện trúng tuyển và thời gian nhập học với phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Trường ĐHNN-ĐHQGHN năm 2020.

  • Tra cứu kết quả tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: Link
  • Theo dõi thông tin tuyển sinh và tư vấn tuyển sinh tại: Group Facebook, Fanpage, Website.
  • Infographic tổng hợp thông tin tuyển sinh: Link.
  • Thông tin về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, tải phiếu đăng ký: Link.
  • Xem Đề án tuyển sinh: Link