Thông báo về việc tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội