Danh sách học sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ trúng tuyển có điều kiện vào Trường ĐH Ngoại ngữ năm 2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội