20202021.tuan08 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20202021.tuan08

Thông báo về Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường”

Thực hiện Công văn số 2633-CV/BTGTU Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về triển khai các hoạt động tuyên truyền cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường”,