Thông báo về Buổi nói chuyện của PGS. TS Nguyễn Phương Mai về chủ đề Giao tiếp Liên Văn hóa – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về Buổi nói chuyện của PGS. TS Nguyễn Phương Mai về chủ đề Giao tiếp Liên Văn hóa

Ngày 25 tháng 1 năm 2018, PGS.TS Nguyễn Phương Mai – Trường ĐH Khoa học ứng dụng Amsterdam – Hà Lan sẽ có buổi nói chuyện ở Trường ĐHNN-ĐHQGHN về Giao tiếp Liên Văn hóa. Buổi nói chuyện sẽ được thực hiện bằng tiếng Việt. 
Thầy cô tham gia vui lòng đăng ký tại ĐÂY.

Bìa sách “Intercultural Communication – An Interdisciplinary Approach: When Neurons, Genes, and Evolution Joined the Discourse” của PGS.TS Nguyễn Phương Mai 

PGS.TS Nguyễn Phương Mai đã đi trên 80 nước trên thế giới và là tác giả của Tôi là một con lừaCon đường Hồi giáo. Chị là một trong những nhà nghiên cứu liên văn hóa đều tiên đưa kiến thức của khoa học tự nhiên tích hợp vào các mô hình văn hoá. Bằng phương pháp đa chuyên ngành này, PGS.TS Nguyễn Phương Mai đã mở ra nhiều câu hỏi mang tính dịch chuyển trong giới, đặc biệt là khi các kết luận của chị phủ nhận những tiêu đề cơ bản nhất của những nhà nghiên cứu hàng đầu như Hofstede và Trompenaars, rằng con người là sản phẩm cuả văn hoá, rằng khoảng cách của giá trị văn hoá giữa các quốc gia là bất biến. Sau khi xuất bản cuốn giáo khoa nhập môn viết bằng cách tiếp cận mới, chị đã được nhiều hội thảo khoa học mời làm diễn giả.
Trong buổi nói chuyện này, PGS.TS Nguyễn Phương Mai sẽ dùng các kết quả nghiên cứu mới nhất của ngành thần kinh học văn hoá – cultural neuroscience – để so sánh và đối chất với các lý thuyết văn hoá đã và đang là chuẩn mực trong ngành. Các nghiên cứu này chỉ ra rằng, chúng ta cần có một sự chuyển hoá tư duy và hệ quy chiếu, vì khoa hoc̣ tự nhiên đang thách thức những tiền đề của lý thuyết đa văn hoá, cũng như đem lại những đóng góp có ý nghĩa lớn trong thế giới quan và khả năng ứng dụng.
Phòng HTPT