Thông báo số 2 về việc tổ chức hội thảo quốc tế – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo số 2 về việc tổ chức hội thảo quốc tế

THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC TẾ

“Dạy và học ngoại ngữ gắn với chuyên ngành

trong bối cảnh hội nhập quốc tế – Lý luận và thực tiễn”

Phối hợp với Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo Quốc tế “Dạy và học ngoại ngữ gắn với chuyên ngành trong bối cảnh hội nhập quốc tế – Lý luận và thực tiễn” vào ngày 17 tháng 11 năm 2018.

Trong thời gian vừa qua, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được nhiều bài viết của các học giả đến từ nhiều trường đại học trong nước. Hội đồng thẩm định bài viết đã làm việc tích cực và lựa chọn những bài viết có chất lượng tốt nhất để trình bày tại Hội thảo. Do điều kiện về thời gian và cơ sở vật chất, chúng tôi chỉ có thể sắp xếp 5 báo cáo phiên toàn thể và 42 báo cáo tại 7 tiểu ban song song. Chương trình chi tiết xin gửi kèm theo phụ lục của thông báo này. Kính gửi Quý vị tham khảo và mong được thông cảm.

Để đảm bảo hơn chất lượng của Kỷ yếu, trong hội thảo lần này chúng tôi chỉ phát hành phiên bản tóm tắt của các bài viết. Sau hội thảo, BTC mong muốn nhận được các bài viết hoàn thiện hơn để xuất bản kỷ yếu toàn văn có mã số ISBN của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Hạn nộp báo cáo toàn văn đã chỉnh sửa bổ sung là ngày 15/12/2018. Kính đề nghị Quý tác giả gửi bài vào hệ thống quản lý hội thảo mở qua địa chỉ ocs.ulis.vnu.edu.vn (trong ID cũ).

Chúng tôi xin nhắc lại một số thông tin chính của Hội thảo như sau:

Nội dung chính của Hội thảo

  • Trình bày và thảo luận những kiến thức cập nhật về lý luận về dạy/học ngoại ngữ gắn với chuyên ngành trên cơ sở thực tiễn trong nước và quốc tế;
  • Tìm hiểu những cách làm hay trong thực tiễn dạy/học ngoại ngữ gắn với chuyên ngành để áp dụng ở Việt Nam một cách có chọn lọc, phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam.

Thời gian tổ chức: ngày 17 tháng 11 năm 2018 (cả ngày)

Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, số 1 Phạm Văn Đồng – Cầu Giấy – Hà Nội

Ngôn ngữ sử dụng trong Hội thảo: tiếng Việt và tiếng Anh (có phiên dịch đồng thời)

Đơn vị đăng cai tổ chức: Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Đơn vị phối hợp tổ chức: Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020

Báo cáo tham luận: 5 báo cáo phiên toàn thể và 42 báo cáo tại các tiểu ban song song

Trình bày báo cáo tại Hội thảo:

–  Thời gian trình bày mỗi báo cáo là 20 phút, 10 phút thảo luận.

– Tác giả tự thiết kế slide trình bày bằng phần mềm PPT, gửi BTC qua địa chỉ ocs.ulis.vnu.edu.vn & khcnulis@gmail.com (đăng nhập ocs.ulis.vnu.edu.vn, vào tài khoản đã đăng ký, ID của bài tóm tắt). Thời hạn: 16h00 ngày 15/11/2018 (tác giả mang theo file dự phòng khi đến trình bày tại Hội thảo).

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: PGS. TS. Đỗ Hoàng Ngân, Phụ trách Phòng Khoa học – Công nghệ, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, ĐT: 0942969309, email: khcnulis@gmail.com hoặc dhnganhn@gmail.com.

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và mong nhận được sự quan tâm tham gia của các cơ quan, tổ chức giáo dục, chuyên gia, cán bộ giảng viên và các cá nhân quan tâm.

Đại biểu trong Trường đăng ký tham dự qua đường link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tW9MdUS1gqgcZspFsWfpOpCXhtSTsmulZZblW38SgBA/edit?usp=sharing (ghi rõ tham dự phiên sáng/chiều/cả ngày và xác nhận việc ăn trưa). Các đại biểu ngoài trường có nhu cầu tham dự Hội thảo xin liên hệ số điện thoại 0934621062 để đăng ký và BTC sắp xếp đón tiếp.

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng./.

   CHƯƠNG TRÌNH  HỘI THẢO QUỐC TẾ

Dạy & học ngoại ngữ gắn với chuyên ngành trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Lý luận & Thực tiễn”

CONFERENCE PROGRAMME
Teaching and Learning Foreign Languages in Association with Subject-Matter Content in the Context of International Integration: Theory and Practice

 

8.00 – 8.30 Registration (Venue: Nguyen Van Dao meeting-hall)
8.30 – 8.35 Opening
8.35 – 8.40 Speeches of ULIS Vice – President and National Project 2020
8.40 – 8.45 Introduce keynote speakers
8.45 – 9.30 Best Practices in Teaching Content in English – Dawn Bikowski (Ohio University, USA)
9.30 – 10.15 The specific purposes of English: an Australian and Vietnamese perspective – David Andrew Bright (Monash University, Melbourne, Australia)
10.15- 10.30 Tea break
10.30 – 12.00 Sessions (Room 308 – 309 – 310 – 311 – 506 B2, 301 B3)
12.00 -13.30 Lunch break
13.30 – 14.10 What can be seen from the linguistic survey of the nurses working in wards – outline of the nurses’ duties and language activities – Okuda Naoki (Japan)
14.15 – 15.45 Sessions (Room 308 – 309 – 310 – 311 – 506 B2, 301 B3)
 15.50 – 16.35 Bilingualism and the Lifespan: Young Adult Heritage Speakers of Spanish – Sandra Liliana Pucci (University of Wisconsin)
16.35 – 17.20 Chinese language online teaching and interpersonal communication – Chin-Chin Tseng (National Taiwan Normal University)
17.20 – 17.30 Summary and closing