hội thảo quốc tế – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: hội thảo quốc tế

Hội thảo khoa học quốc tế năm 2020 và Diễn đàn lần thứ X về Nghiên cứu giảng dạy tiếng Hán khu vực Đông Á dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh

Ngày 25/10/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế năm 2020 (IGRS) và Diễn đàn lần thứ X về Nghiên cứu giảng dạy tiếng Hán khu vực Đông Á (EACTF) dành

Hội thảo khoa học quốc tế năm 2020 và Diễn đàn lần thứ X về Nghiên cứu giảng dạy tiếng Hán khu vực Đông Á dành cho HVCH&NCS: Lần đầu tổ chức trực tuyến

Ngày 25/10/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế năm 2020 và Diễn đàn lần thứ X về Nghiên cứu giảng dạy tiếng Hán khu vực Đông Á dành cho HVCH