[Clip] Thông tin về cuộc thi Giới thiệu sách ngoại văn năm 2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Clip] Thông tin về cuộc thi Giới thiệu sách ngoại văn năm 2019

Hưởng ứng Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 về đổi mới giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông và Học liệu, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tổ chức cuộc thi Giới thiệu sách ngoại văn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của sinh viên về giá trị, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với giáo dục và nâng cao kiến thức của con người trong thời đại số; phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu, xây dựng thói quen đọc sách và tạo hứng thú đọc sách trong sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

  • *Kế hoạch tổ chức: Link
  • *Cơ hội nhận thưởng 10 triệu đồng: Link