Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Trần Thị Ái Hoa – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Trần Thị Ái Hoa

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Trần Thị Ái Hoa

Thời gian: 08h00, thứ Ba, ngày 25 tháng 10 năm 2017
Địa điểm: Phòng Bảo vệ luận văn – luận án, Phòng 101 – A3
Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Đề tài: Developing tour guide students’ ability to make sense of humour in English jokes through authentic materials (Phát triển khả năng hiểu tính hài hước trong các truyện cười tiếng Anh của sinh viên ngành hướng dẫn du lịch qua tài liệu nguyên gốc)
Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh
Mã số: 62 14 01 11
Người thực hiện: Trần Thị Ái Hoa
Nghiên cứu sinh: Khóa 17
Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Phương Nga và TS. Tô Thị Thu Hương

Thông tin về luận án, xin vui lòng xem tại đây!

Kính mời cán bộ, giảng viên, học viên, nghiên cứu sinh và cá nhân quan tâm tham dự!