Thông báo kế hoạch tổ chức cuộc thi Giới thiệu sách ngoại văn năm 2019 cho sinh viên ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo kế hoạch tổ chức cuộc thi Giới thiệu sách ngoại văn năm 2019 cho sinh viên ULIS

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức cuộc thi Giới thiệu sách ngoại văn

 1. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

       Hưởng ứng Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 về  đổi mới giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông và Học liệu, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tổ chức cuộc thi với mục đích:

 • Nâng cao nhận thức, ý thức của sinh viên về giá trị, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với giáo dục và nâng cao kiến thức của con người trong thời đại số.
 • Phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu, xây dựng thói quen đọc sách và tạo hứng thú đọc sách trong sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN
 1. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

2.1. Đối tượng

       Sinh viên Trường ĐHNN-ĐHQGHN

2.2. Thời gian

 • Đăng kí tham gia theo cá nhân hoặc nhóm: Từ ngày 1/11/2018 – 20/11/2018 theo đường link: https://goo.gl/bGVUmE dựa theo danh mục sách tại https://goo.gl/U5gwUE.
 • Gửi sản phẩm (bài viết hoặc video clip): Từ ngày 21/11/2018 – 30/1/2019 qua email tthoclieu@gmail.com.
 • Chấm sản phẩm:

Vòng 1 – Tuyển chọn: 1/2/2019 – 20/2/2019

Vòng 2 – Chung kết tại HT Vũ Đình Liên: Dự kiến 13/3/2019

 1. NỘI DUNG VÀ THỂ THỨC THI

3.1. Nội dung thi

 • Nội dung thi: Thể hiện kiến thức, kĩ năng viết về cuốn sách yêu thích
 • Chủ đề: My Life is an Open Book
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc ngôn ngữ của cuốn sách dự thi

3.2. Thể thức thi

Thí sinh đăng ký tham gia thông qua đường link: https://goo.gl/bGVUmE. Thí sinh viết bài (500 – 1.000 từ) HOẶC làm video clip (Không quá 5 phút) theo gợi ý trong phần Phụ lục và gửi  theo địa chỉ email: tthoclieu@gmail.com. Sau đó, sản phẩm của thí sinh được xét duyệt và lựa chọn qua các vòng dưới đây.

Lưu ý: Thí sinh không bị hạn chế bởi số lượng bài viết hay video clip.

3.1. Vòng 1 – Tuyển chọn

 • Ban giám khảo tiến hành chấm các bài viết, video clip để chọn ra những bài viết hoặc video clip đạt về hình thức và nội dung (Dự kiến 1.000 sản phẩm).

3.2. Vòng 2 – Chung kết

 • Ban giám khảo tiến hành lựa chọn các bài viết có số điểm cao nhất theo thang điểm (Dự kiến 20 sản phẩm).
 • Thí sinh thuyết trình về cuốn sách dự thi trong vòng 5 phút.

Lưu ý về bản quyền:

 • Người dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền đối với sản phẩm dự thi. Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm khi xảy ra tranh chấp bản quyền.
 • Sau cuộc thi, Ban tổ chức được quyền đăng tải các sản phẩm dự thi trên các phương tiện thông tin của Trường Đại học Ngoại ngữ mà không cần thông báo cho tác giả hoặc trả bất kỳ chi phí nào.
 • Trong quá trình diễn ra cuộc thi, toàn bộ các bài dự thi sẽ được đăng tải trên Website của Nhà trường, Trung tâm CNTT-TT&HL và fanpage của cuộc thi tại địa chỉ: facebook.com/bookreviewulis.
 1. GIẢI THƯỞNG

     – Vòng 1 – Tuyển chọn:                                         100.000 VNĐ/ 01 bài viết

                                                                                 150.000 VNĐ/ 01 video clip

     – Vòng 2 – Chung kết:

            01 giải đặt biệt:                                               10.000.000 VNĐ

            01 giải nhất:                                                    5.000.000 VNĐ

            02 giải nhì:                                                      3.000.000 VNĐ

            02 giải ba:                                                       2.000.000 VNĐ

            14 giải khuyến khích:                                      1.000.000 VNĐ

            01 giải do độc giả bình chọn qua fanpage:     2.000.000 VNĐ

            01 giải cho lớp có cá nhân

            hay nhóm tham gia nhiều nhất:                      1.000.000 VNĐ

            01 giải cho khoa có số lượng

            thí sinh tham gia nhiều nhất theo tỉ lệ:            1.000.000 VNĐ

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

5.1. Trung tâm CNTT-TT&HL

 • Lập kế hoạch và làm đầu mối triển khai cuộc thi;
 • Lập dự trù kinh phí chương trình;
 • Thành lập Ban tổ chức và Ban giám khảo là giảng viên.

5.2. Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên Trường ĐHNN-ĐHQG Hà Nội

 • Là đơn vị phối hợp tổ chức cuộc thi;
 • Thành lập Ban giám khảo là sinh viên;
 • Truyền thông cuộc thi đến sinh viên;
 • Phối hợp với TT CNTT-TT&HL xây dựng bộ sản phẩm truyền thông về cuộc thi.

5.3. Phòng CT&CTHSSV

 • Phối hợp với Ban Tổ chức truyền thông tại đơn vị và cho sinh viên;
 • Tạo điều kiện cho thí sinh tham gia cuộc thi.

5.4. Phòng Quản trị

 • Đảm bảo về cơ sở vật chất để cuộc thi diễn ra theo đúng kế hoạch.

5.5. Phòng Kế hoạch Tài chính

 • Đảm bảo về nguồn kinh phí để triển khai cuộc thi;
 • Tư vấn cho Ban tổ chức hoàn thành các thủ tục giấy tờ có liên quan.

5.5. Các đơn vị đào tạo

 • Phối hợp với Ban Tổ chức truyền thông tại đơn vị;
 • Tạo điều kiện cho thí sinh tham gia cuộc thi.
 1. LIÊN HỆ CHƯƠNG TRÌNH