Thông báo tài trợ của GCRF (Education and Learning in Crises) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo tài trợ của GCRF (Education and Learning in Crises)

Kính gửi các Nhà khoa học,

Trong khuôn khổ Quỹ Nghiên cứu Thách thức Toàn cầu (GCRF) của Chính phủ Anh, British Academy vừa mở thông báo mời nộp đề xuất nghiên cứu về Giáo dục và học tập trong khủng hoảng. Chương trình tài trợ hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học Anh và nhà khoa học ở các nước đang phát triển, về những thách thức đối với giáo dục và học tập trong bối cảnh xung đột và khủng hoảng kéo dài.

Chương trình tài trợ lên đến £360.000 (ba trăm sáu mươi ngàn bảng) cho dự án kéo dài 21 tháng.

Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2019 (17:00 giờ UK)

Thông tin chi tiết và nộp hồ sơ tại: https://bit.ly/2MFkuyZ

Xin gửi thông tin để các anh chị chuyển giúp cho các NKH Việt Nam quan tâm và có năng lực trong lĩnh vực này.

Regards,

Linh Nguyen (she/her/hers)

Programme Support Officer, Newton Fund Vietnam

British Embassy Hanoi

Tel:  +84 24 3936 0500 ext 2271 | Mob: +84 982 561 591

Website: www.newtonfund.ac.uk │ gov.uk/world/vietnam

Twitter: @NewtonFund │ @ukinvietnam

Follow the British Embassy sites on FacebookBlog and Flickr 

Address: Central Building, 31 Hai Ba Trung Street, Hanoi, Vietnam

Newton-Fund-Master-rgb%20-%20Copy