Thông báo công bố điểm ngưỡng xét tuyển tuyển sinh Đại học chính quy trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN năm 2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo công bố điểm ngưỡng xét tuyển tuyển sinh Đại học chính quy trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN năm 2017

Căn cứ Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT, ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Hướng dẫn 556/HD – ĐQHGHN ngày 21/02/2017 về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 ở Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017 của Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN;

Căn cứ Quyết định số 2355/QĐ- BGDĐT ngày 12/7/2017 về việc xác định điểm ngưỡng đảm báo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo điểm ngưỡng xét tuyển Đại học Chính quy năm 2017 như sau:

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển các ngành học bậc đại học hệ chính quy năm 2017 đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 là 15,5 điểm cho tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 03 môn/bài thi; Mức điểm được làm tròn đến 0,25; Điểm tối thiểu của mỗi môn/bài thi trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1,0 điểm;

Trân trọng thông báo!

Chi tiết -> Tải về tại đây!