Hướng dẫn truy cập Cổng thông tin tuyển sinh đại học 2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hướng dẫn truy cập Cổng thông tin tuyển sinh đại học 2017

Phục vụ công tác truyền thông về kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng Cổng thông tin tuyển sinh http://thituyensinh.vn/.
Để biết rõ thông tin tuyển sinh Đại học năm 2017 của Trường Đại học Ngoại Ngữ – ĐHQGHN, Nhà trường đề nghị cán bộ, sinh viên của trường truy cập và theo dõi website này.
Hướng dẫn truy cập như sau: