Thông báo Kế hoạch tuyển dụng Hợp đồng Lao động và Hợp đồng vụ việc cho Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm học 2017-2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo Kế hoạch tuyển dụng Hợp đồng Lao động và Hợp đồng vụ việc cho Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm học 2017-2018

THÔNG BÁO

V/v Kế hoạch tuyển dụng Hợp đồng Lao động và Hợp đồng vụ việc

cho Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm học 2017-2018

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo kế hoạch tuyển dụng Hợp đồng Lao động và Hợp đồng vụ việc năm học 2017-2018 như sau:

 1. Vòng thi và môn thi
  • Vòng thi:
 • Toán, Lý, Công Nghệ, Ngữ văn, GDCD, Ngoại ngữ: 03 vòng.
 • Toán bằng tiếng Anh, Tin học, Thể dục: 02 vòng.
  • Môn thi:
 • Vòng 1: Ra đề thi/Giải đề thi/ Viết bài luận.
 • Vòng 2: Phỏng vấn tiếng Việt với các môn thi ngoài ngoại ngữ. Phỏng vấn bằng tiếng Việt và Ngoại ngữ đối với các môn thi ngoại ngữ.
 • Vòng 3: Giảng trực tiếp trên lớp.

Cụ thể như sau:

STT Ứng viên môn Vòng thi/Môn thi/Thời gian dự kiến Ghi chú

 

    1

Chiều 20/7/2017

2

26/7/2017

3

28/7/2017 & 29/7/2017

1. Toán –         Giải 01 đề thi tự luận trong phạm vi kiến thức lớp 10, 11, 12.

–         Thời gian: 180 phút

–         Phỏng vấn tiếng Việt

–         Thời gian phỏng vấn: 10 phút/ứng viên

 

–         Giảng trực tiếp trên lớp

 

 
2. Vật lý –         Giải 01 đề thi tự luận trong phạm vi kiến thức lớp 10, 11, 12.

–         Thời gian: 180 phút.

–         Phỏng vấn tiếng Việt

–         Thời gian phỏng vấn: 10 phút/ứng viên

 

–  Giảng trực tiếp trên lớp  
3. Công nghệ –         Làm 01 bài thi trắc nghiệm và tự luận (bài vẽ kỹ thuật), phạm vi kiến thức lớp 11, 12.

–         Thời gian: 45 phút

–         Phỏng vấn tiếng Việt

–         Thời gian phỏng vấn: 10 phút/ứng viên

 

–         Giảng trực tiếp trên lớp

 

 
4. Toán bằng tiếng Anh   –         Phỏng vấn tiếng Việt và tiếng Anh

–         Thời gian phỏng vấn: 10 phút/ứng viên

–         Giảng trực tiếp trên lớp

 

 
5. Tin học   –         Phỏng vấn tiếng Việt

–         Thời gian phỏng vấn: 10 phút/ứng viên

–         Giảng trực tiếp trên lớp

 

 
6. Ngữ văn –         Ra 01 đề thi và đáp án theo dạng thức THPTQG, phạm vi kiến thức: chương trình lớp 12.

–         Thời gian: 150 phút.

–         Phỏng vấn tiếng Việt

–         Thời gian phỏng vấn: 10 phút/ứng viên

 

–         Giảng trực tiếp trên lớp

 

 
7. Giáo dục công dân –         Làm 01 bài thi trắc nghiệm, phạm vi kiến thức: lớp 10, 11, 12.

–         Thời gian: 50 phút.

–         Phỏng vấn tiếng Việt

–         Thời gian phỏng vấn: 10 phút/ứng viên

–         Giảng trực tiếp trên lớp

 

 
8. Thể dục   –         Phỏng vấn tiếng Việt

–         Thời gian phỏng vấn: 10 phút/ứng viên

–         Giảng trực tiếp trên lớp

 

 
9. Tiếng Anh –         Viết 01 bài luận khoảng 400 từ về 1 chủ đề liên quan đến lĩnh vực giảng dạy.

–         Thời gian: 60 phút

–         Phỏng vấn bằng tiếng Việt và Anh

–         Thời gian phỏng vấn bằng mỗi thứ tiếng: 10 phút/ứng viên

 

–         Giảng trực tiếp trên lớp

 

 
10. Tiếng Đức –         Viết 01 bài luận khoảng 400 từ về 1 chủ đề liên quan đến lĩnh vực giảng dạy.

–         Thời gian: 60 phút

–         Phỏng vấn bằng tiếng Việt và Đức

–         Thời gian phỏng vấn bằng mỗi thứ tiếng: 10 phút/ứng viên

–         Giảng trực tiếp trên lớp

 

 
11. Tiếng  Hàn Quốc –         Viết 01 bài luận khoảng 400 từ về 1 chủ đề liên quan đến lĩnh vực giảng dạy.

–         Thời gian: 60 phút

–         Phỏng vấn bằng tiếng Việt và Hàn Quốc

–         Thời gian phỏng vấn bằng mỗi thứ tiếng: 10 phút/ứng viên

 

–         Giảng trực tiếp trên lớp

 

 
12. Tiếng Nga –         Viết 01 bài luận khoảng 400 từ về 1 chủ đề liên quan đến lĩnh vực giảng dạy.

–         Thời gian: 60 phút

–         Phỏng vấn bằng tiếng Việt

–         Thời gian phỏng vấn bằng mỗi thứ tiếng: 10 phút/ứng viên

–         Giảng trực tiếp trên lớp

 

 
13. Tiếng Nhật –         Viết 01 bài luận khoảng 400 từ về 1 chủ đề liên quan đến lĩnh vực giảng dạy.

–         Thời gian: 60 phút

–         Phỏng vấn bằng tiếng Việt và Nhật

–         Thời gian phỏng vấn bằng mỗi thứ tiếng: 10 phút/ứng viên

–         Giảng trực tiếp trên lớp

 

 
 1. Thời gian
 • Thời gian tập trung ứng viên (phổ biến lịch thi, môn thi, hình thức thi … ): 8h00 sáng ngày 18/7/2017 tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.
 • Thời gian thi:

+ Vòng 1: Từ 14h00-17h00, ngày 20/7/2017.

+ Vòng 2: Từ 8h00-17h00, ngày 26/7/2017

+ Vòng 3: Ngày 28 & 29/7/2017.  Buổi sáng: 8h00-11h30; Buổi chiều: 13h30-17h00.

 1. Địa điểm thi: Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, Số 2, đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.