unc.tintuc – Trang 12 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: unc.tintuc

UNC2021: 3 tháng đếm ngược

Hội thảo quốc gia 2021: Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam (UNC2021) sẽ diễn ra vào ngày 24/4/2021 với hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. Chỉ còn 3 tháng nữa là