[UNC2022] Nhà tài trợ Kim cương: Văn phòng Tiếng Anh Khu vực (RELO) – Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[UNC2022] Nhà tài trợ Kim cương: Văn phòng Tiếng Anh Khu vực (RELO) – Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội

Văn phòng Tiếng Anh Khu vực (RELO) – Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội là Nhà tài trợ Kim cương cho Hội thảo quốc gia 2022 “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”.

Văn phòng Tiếng Anh Khu vực (RELO) được thiết lập tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội vào năm 2015. Là một bộ phận trực thuộc Phòng Thông tin – Văn Hóa, Văn phòng hợp tác cùng Bộ Giáo dục, các hiệp hội nghề nghiệp của giáo viên, các trường đại học, các trường phổ thông, giảng viên và giáo viên Tiếng Anh trong các chương trình và dự án trao đổi văn hóa và giáo dục nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Hoa Kỳ và nhân dân các nước trong khu vực.

Văn phòng RELO tại Hà Nội quản lý các chương trình Tiếng Anh tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Văn phòng Tiếng Anh Khu vực Hà Nội là một trong 25 văn phòng tương tự trên toàn thế giới. Công việc của Văn phòng do Vụ Chương trình thuộc Tổng vụ Văn hóa và Giáo dục của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tại thủ đô Washington điều phối.

Văn phòng Tiếng Anh Khu vực (RELO) – Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội giới thiệu đến bạn đọc Website American English và Tài liệu Anh Mỹ: Website American English là một kho tài liệu hỗ trợ việc học tập và giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Hoa Kỳ. Website này cung cấp nhiều tài liệu và học liệu hấp dẫn dành cho phát triển nghề nghiệp của giáo viên và dành cho học sinh sử dụng trên lớp. Cả giáo viên và học sinh đều có thể tìm được những cách mới để luyện tập Tiếng Anh và tăng cường vốn hiểu biết về Hoa Kỳ.

Hãy cùng xem các nguồn tài liệu mà American English cung cấp cho chúng ta nhé. Đây là những tài liệu học tập, nghiên cứu, tham khảo cực kỳ bổ ích cho giáo viên và người học tiếng Anh!