[UNC2022] Nhà tài trợ Kim cương: Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[UNC2022] Nhà tài trợ Kim cương: Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) thuộc Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VNCDLL) là Nhà tài trợ Kim cương cho Hội thảo quốc gia 2022 “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”.

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) thuộc Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VNCDLL) có mục tiêu hỗ trợ các nhà khoa học và các tài năng trẻ thuộc các Trường đại học và các Viện nghiên cứu thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực: khoa học, công nghệ, kỹ thuật, y dược, kinh tế và giáo dục nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

Quỹ VinIF sẽ tài trợ cho các dự án và hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo liên quan đến BigData với định hướng đưa ra các sản phẩm, các giải pháp công nghệ mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Chương trình tài trợ của VinIF:

  1. Tài trợ Dự án Khoa học và Công nghệ
  2. Hợp tác, tài trợ sự kiện và hội thảo
  3. Khóa học ngắn hạn và Giáo sư thỉnh giảng
  4. Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
  5. Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
  6. Tài trợ và hợp tác đào tạo Thạc sĩ
  7. Lưu giữ các giá trị Văn hoá, Lịch sử

Cùng xem lại hoạt động của Quỹ trong năm 2021:

 

Xem thêm thông tin tại:

Fanpage: https://www.facebook.com/vinif.org/photos/a.1994231080677955/4614077698693267/

Website: https://vinif.org/