tuan22.20182019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: tuan22.20182019

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

ULIS Media giới thiệu ấn phẩm Báo cáo thường niên 2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là ấn phẩm cung cấp các thông tin nổi bật của Nhà trường trong một năm qua, với những thành

Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và học sinh sinh viên theo hướng phục vụ, hỗ trợ và kiến tạo cơ hội tốt nhất cho người học

Ngày 10/1/2019, Trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức buổi tọa đàm về Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đào tạo và học sinh sinh viên của Trường ĐH Công nghệ – ĐHQGHN. Buổi tọa đàm nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong công