Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và học sinh sinh viên theo hướng phục vụ, hỗ trợ và kiến tạo cơ hội tốt nhất cho người học – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và học sinh sinh viên theo hướng phục vụ, hỗ trợ và kiến tạo cơ hội tốt nhất cho người học

Ngày 10/1/2019, Trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức buổi tọa đàm về Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đào tạo và học sinh sinh viên của Trường ĐH Công nghệ – ĐHQGHN.

Buổi tọa đàm nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đào tạo và học sinh sinh viên của Trường Đại học Công nghệ, nhất là dựa trên việc ứng dụng công nghệ thông tin, giúp Trường ĐH Ngoại ngữ học hỏi, tham khảo để nâng cao hiệu quả triển khai hai công tác này tại trường.

Tham dự có Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Đào tạo, lãnh đạo và chuyên viên Phòng CT&CTHSSV, chuyên viên Phòng Thanh tra và Pháp chế. Về phía Trường ĐH Công nghệ có Hiệu trưởng Nguyễn Việt Hà, Phó Hiệu trưởng Chử Đức Trình, lãnh đạo và chuyên viên của Phòng Đào tạo và Phòng Công tác Sinh viên.

Phát biểu tại tọa đàm, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh cảm ơn đoàn Trường ĐH Công nghệ đã nhận lời mời chia sẻ kinh nghiệm đổi mới trong công tác đào tạo và công tác học sinh sinh viên. Đánh giá cao công tác đào tạo và học sinh sinh viên của Trường ĐH Công nghệ với việc quy mô sinh viên ngày càng tăng lên và mở mới thêm nhiều CTĐT, là một trong hai đơn vị đầu tiên trong ĐHQGHN triển khai CTĐT CLC, là một trường đại học có thế mạnh về công nghệ, Hiệu trưởng tin rằng buổi chia sẻ sẽ là cơ hội học tập kinh nghiệm hữu ích cho các thầy cô ULIS bởi mong muốn của Nhà trường là các phòng ban chức năng có thể phục vụ, hỗ trợ và kiến tạo cơ hội tốt nhất cho người học, đặc biệt là khi Trường ĐH Ngoại ngữ đang tích cực triển khai đào tạo các CTĐT CLC theo thông tư 23/2014 của Bộ GD&ĐT.

Hiệu trưởng cũng mong rằng hai trường sẽ nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong thời gian tới để thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.

 Đoàn Trường ĐH Công nghệ đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm bổ ích trong công tác đào tạo và công tác học sinh sinh viên của trường

Trong buổi tọa đàm, các thầy cô của Trường Đại học Công nghệ đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của trường về 4 hoạt động: Cơ chế một cửa cho sinh viên và phần mềm hỗ trợ; đăng ký môn học và các chế tài liên quan; quy định và cách thức tổ chức thi, chấm thi hết học phần; kinh nghiệm giảng dạy trong các CTĐT CLC. Tình hình thực tiễn triển khai, các khó khăn đã gặp phải và hướng giải quyết khi áp dụng cơ chế một cửa, các đổi mới liên quan đến đăng ký môn học và tổ chức thi, kinh nghiệm tuyển sinh và đào tạo các CTĐT CLC theo TT23,… đều là những thông tin bổ ích và được các thầy cô ULIS đánh giá cao về khả năng ứng dụng.

Buổi tọa đàm diễn ra trong bầu không khí tích cực và xây dựng. Nhiều câu hỏi đã được cán bộ Trường ĐH Ngoại ngữ đưa ra và được phía Trường ĐH công nghệ chia sẻ, giải đáp cụ thể.

Chắc chắn rằng những nhiều kiến thức, kinh nghiệm bổ ích mà đoàn Trường ĐH Công nghệ chia sẻ sẽ được các thầy cô ULIS tìm hiểu thêm để tham khảo và áp dụng phù hợp, giúp nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và công tác học sinh sinh viên tại trường theo hướng vì người học nhất.

Lệ Thủy-Việt Khoa/ULIS Media