Tập huấn – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Tập huấn

Tổ chức tập huấn trực tuyến phương pháp Dạy – Học: Sử dụng công nghệ để trao quyền cho học sinh trong lớp học Tiếng Anh ứng dụng 2 công cụ Sway và Flip Grid cho giáo viên tham gia Đề án Ba Vì 2021

Ngày 14/11/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã tổ chức tập huấn trực tuyến phương pháp Dạy – Học: Sử dụng công nghệ để trao quyền cho học sinh trong lớp học Tiếng Anh ứng dụng 2 công cụ Sway và Flip Grid cho giáo viên tham gia Đề án Ba Vì 2021.

Tập huấn hướng dẫn dịch và phương pháp giảng dạy môn dịch thông qua việc sử dụng phần mềm ứng dụng Zoom

Ngày 9/4/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã tổ chức Tập huấn hướng dẫn dịch và phương pháp giảng dạy môn dịch thông qua việc sử dụng phần mềm ứng dụng Zoom cho thầy cô giảng dạy bộ môn dịch và cán bộ quan tâm trong toàn trường.