sinh viên quốc tế – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: sinh viên quốc tế

Liu, Si Yu – sinh viên trao đổi Đài Loan: Học tập tại ULIS sẽ giúp ích cho sự nghiệp tương lai của mình

Là một sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ tại Đại học Wenzao ở Đài Loan, mình rất muốn được thử một lần so sánh và phân biệt các khía cạnh về giáo dục ở trường đại học của mình và một ngôi trường đại học ngoại ngữ bất kì. Điều đó dẫn đến sự lựa chọn học tập của mình tại ULIS – một trường đại học về ngoại ngữ lớn ở Việt Nam.

Guidebook for International Students!!!

First time in Vietnam? Don’t know your way around the campus or how to navigate the confusing academic procedures in a foreign environment? Then this guidebook shall help you from the steps of enrolling into courses to what meal choices available around on and around campus. Consider this book to be your constant companion when you study in ULIS-VNU