Hội cựu giáo chức – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Hội cựu giáo chức

Hội Cựu Giáo chức Trường được nhận Bằng khen vì đạt thành tích xuất sắc trong “Xây dựng Hội Cựu Giáo chức vững mạnh” giai đoạn 2020-2022

Ngày 25/11/2022 đã diễn ra Hội nghị Lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2019-2024 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu Giáo chức Việt Nam. Hội nghị đã tổng kết thi đua công tác giai đoạn 2020-2022. Trong Hội Cựu Giáo chức Việt Nam có