Hội Cựu Giáo chức Trường được nhận Bằng khen vì đạt thành tích xuất sắc trong “Xây dựng Hội Cựu Giáo chức vững mạnh” giai đoạn 2020-2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hội Cựu Giáo chức Trường được nhận Bằng khen vì đạt thành tích xuất sắc trong “Xây dựng Hội Cựu Giáo chức vững mạnh” giai đoạn 2020-2022

Ngày 25/11/2022 đã diễn ra Hội nghị Lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2019-2024 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu Giáo chức Việt Nam. Hội nghị đã tổng kết thi đua công tác giai đoạn 2020-2022. Trong Hội Cựu Giáo chức Việt Nam có 46 Hội Cựu giáo chức các Học viện, trường Đại học, Cao đẳng. Hội Cựu Giáo chức Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN là một trong 17 Hội Cựu giáo chức các Học viện, trường Đại học, Cao đẳng và là Hội Cựu Giáo chức duy nhất của Hội Cựu giáo chức ĐHQGHN được Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc “Xây dựng Hội Cựu Giáo chức vững mạnh” giai đoạn 2020-2022.

Hoạt động của Hội Cựu giáo chức Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN trong 3 năm 2020-2022 như sau:

Hội Cựu giáo chức Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN báo cáo về những hoạt động trong 3 năm 2020-2022 như sau:
1.Công tác chính trị:
Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”. Đóng góp ý kiến cho Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng lần thứ XIII. Tổ chức các hoạt động cháo mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII. Học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về đường lối phát triển giáo dục và đào tạo, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Học tập Nghị quyết Đại hội IV Hội Cựu giáo chức Việt Nam, Nghị quyết Đại hội VI Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN và Nghị quyết Đại hội IV Hội Cựu giáo chức Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN. Triển khai các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh, Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ngày nhà giáo Việt Nam.
Tích cực tham gia bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

2.Công tác xây dựng và phát triển Hội:
Hội Cựu giáo chức Trường Đại học Ngoại ngữ rất quan tâm đến việc xây dựng và phát triển Hội vững mạnh cả về số lượng và chất lượng. Số lượng hội viên là: 489 (Nữ: 322, Nam: 167), Hội viên là Đảng viên: 210. Trong 3 năm qua kết nạp được 11 hội viên. Hội Cựu giáo chức Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN đã xây dựng Quỹ tình nghĩa Cựu giáo chức là: 153.000.000 triệu đồng ( không tính Quỹ của 11 Chi hội).

3.Công tác chăm lo đời sống của hội viên:

Hàng năm vào dịp sau Tết Nguyên đán BCH Hội đã tổ chức sinh nhật cho hội viên tròn 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90…Thăm hỏi và tặng quà hội viên ốm đau. Nhân dịp Ngày Thương binh Liệt sĩ thăm hỏi những hội viên là Thương binh và hội viên thuộc gia đình chính sách. Tổ chức trang trọng và chu đáo cho hội viên qua đời. Tổ chức cho hội viên đi nghỉ tại Sầm Sơn, Mộc Châu, Hạ Long, Phú Quốc, Nha Trang v.v. trong những thời gian an toàn như tháng 6-2020, tháng 4-2021 và tháng 6-2022. Số lượng tham gia: 387 lượt người.
Kết hợp với Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện E tiêm vaccine phòng chống COVID-19 mũi 1 và 2 cho 100% hội viên đăng ký.

4.Công tác xã hội:
Nhiều hội viên tích cực tham gia công tác xã hội. Công tác Đảng:16. Công tác chính quyền, an ninh: 03. Công tác MTTQ: 09. Công tác của Hội phụ nữ:11. Công tác Hội khuyến học: 07. Công tác của Hội Cựu chiến binh: 05. Hưởng ứng Đề án trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm, ngày 16/2/2022 Hội Cựu giáo chức Đại học Ngoại ngữ tham gia Tết trồng cây trên khuôn viên Đô thị ĐHQGHN ở Hòa Lạc do Ban Giám đốc ĐHQGHN và BCH Hội Cựu giáo chức ĐHQGHN tổ chức.
Để chung tay góp sức cùng cả nước đẩy lùi đại dịch COVID-19, Hội Cựu giáo chức Trường Đại học Ngoại ngữ đã đóng góp: 217.600.000 (Hai trăm mười bảy triệu sáu trăm nghìn đồng) và hơn 1.500 kg gạo vào Quỹ Phòng chống COVID-19. Mỗi hội viên nhắn ít nhất 01 tin nhắn và đóng góp ít nhất 100.000 đ vào Quỹ phòng chống COVID-19 tại khu dân cư. Hội Cựu giáo chức Trường đã đóng góp 10.000.000 (Mười triệu đồng) vào Quỹ hỗ trợ những sinh viên của Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19. Đặc biệt là hội viên Phạm Thị Loan (Chi hội Khoa ĐT & BD Ngoại ngữ đã đóng góp tiền và vật chất quy ra tiền là 104 .000.000 ( Một trăm linh bốn triệu đồng).
Tham gia tuyên truyền công tác phòng chống dịch COVID-19: 21 người.

5.Công tác Giáo dục và Đào tạo:
Hội CGC Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN đã tham gia Hội thảo về Hồ Chí Minh nhân dịp 130 ngày sinh của Người do Hội CGC ĐHQGHN tổ chức.
Hiện nay có 48 hội viên tham gia giảng dạy tại các cơ sở Giáo dục và Đào tạo. 03 hội viên làm công tác quản lý: NGND Nguyễn Thị Hiền là Chủ tịch HĐQT Trường THCS Đoàn Thị Điểm, NGƯT Nguyễn Phú Cường- Chủ tịch HĐQT Trường THPT Lomonosov, Nhà giáo Lê Thị Chinh- Hiệu trưởng Trường THPH Newton.
Hướng dẫn 11 luận án Tiến sĩ, 13 luận văn Thạc sĩ, 09 luận văn Tốt nghiệp.
Phản biện 05 luận án Tiến sĩ, 07 luận văn Thạc sĩ.
Tham gia 14 Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ và luận văn Thạc sĩ.
Viết 22 giáo trình và sách tham khảo và xuất bản 08 ấn phẩm.
PGS. TS. NGND Nguyễn Hữu Chinh là Chủ tịch Hội đồng Quốc gia thẩm định Chương trình Ngoại ngữ 1 môn Tiếng Nga ở Trường phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12.
Hội CGC Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN đã tổ chức Tọa đàm “ Dạy và học Ngoại ngữ trong thời kỳ hội nhập quốc tế”.