20232024.tuan08 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20232024.tuan08

Ra mắt Phòng đọc mở tại nhà C3

Ngày 21/8/2023, Phòng đọc mở tại tầng 2 nhà C3 đã chính thức được đưa vào sử dụng sau một thời gian xây dựng. Vốn là một thư viện thuộc sự quản lý của Trung tâm CNTT-TT&HL, phòng đọc được xây dựng với mong muốn