Thông báo về đăng ký ở Ký túc xá năm học 2023-2024 (dành cho sinh viên năm nhất) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về đăng ký ở Ký túc xá năm học 2023-2024 (dành cho sinh viên năm nhất)

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về việc đăng ký ở Ký túc xá năm học 2023-2024 (dành cho sinh viên năm thứ nhất QH2023.F1), cụ thể như sau:

1. Đối tượng đăng ký: Sinh viên năm thứ nhất QH2023.F1 (Xem đối tượng ưu tiên được xét vào ở KTX)
2. Thời gian đăng ký: Thời gian đăng ký từ ngày 22/8/2023 đến trước 17h00 ngày 25/8/2023
3. Hình thức đăng ký: (dành cho sinh viên có nhu cầu ở ký túc xá):
a) Đối với KTX Ngoại ngữ: Đăng ký, thông báo kết quả ở nội trú tại địa chỉ:
https://tuyensinh.vnu.edu.vn/ktx (tích hợp trên cổng thông tin tuyển sinh của ĐHQGHN) và xem Hướng dẫn hướng dẫn đăng ký nội trú trực tuyến khóa QH2023 Xem hướng dẫn tại đây
b) Đối với KTX Mỹ Đình: Đăng ký theo biểu mẫu sau: https://bit.ly/kytucxaMyDinhQH2023
Thủ tục đăng ký: Tải mẫu hồ sơ
– Sinh viên chuẩn bị hồ sơ giấy tờ trước khi khi đăng ký gồm có:
01.Đơn đề nghị thuê nhà ở sinh viên
01.CCCD/ CMT photo
01. Giấy triệu tập hoặc thẻ sv photo
01.Hợp đồng
01.Cam kết nội quy.

Mọi thông tin cần hỗ trợ, giải đáp xin liên hệ đc Nguyễn Đức Tá, huyên viên Phòng Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên, P.106 nhà A1, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, số điện thoại: 0982907729.