20222023.tuan26 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20222023.tuan26

Bản tin nội bộ Quý IV/2022

ULIS Media trân trọng giới thiệu ấn phẩm Bản tin nội bộ của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội quý IV năm 2022. Bản tin cung cấp những thông tin nổi bật của Nhà trường trong 3 tháng vừa

Mạn đàm về tra cứu trong dịch thuật

Ngày 28/12/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức mạn đàm về tra cứu trong dịch thuật. Đây là hoạt động nằm trong chương trình tọa đàm thư viện định kỳ do Trung tâm CNTT-TT&HL thực hiện