20222023.tuan17 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20222023.tuan17

Đánh giá nghiệm thu đề tài cấp ĐHQGHN “Nghiên cứu xác lập các giải pháp tự học tiếng Anh sinh kế cho đồng bào dân tộc phục vụ phát triển du lịch cộng đồng”

Ngày 28/10/2022, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã diễn ra Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp ĐHQGHN, mã số QG.17.44 “Nghiên cứu xác lập các giải pháp tự học tiếng Anh sinh kế cho đồng bào dân tộc phục vụ phát triển du lịch cộng đồng” do TS. Vũ Thị Thanh Nhã, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN làm chủ nhiệm.

Đoàn Trường Đại học Srinakharinwirot (Thái Lan) đến thăm và thực hành giảng dạy cho sinh viên ULIS

Ngày 24/10/2022, đoàn công tác Trường Đại học Srinakharinwirot (Thái Lan) đã đến làm việc tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Toàn cảnh buổi làm việc giữa trường Đại học Ngoại Ngữ với trường Đại học  Srinakharinwirot (Thái

Chương trình “Tổng kết năm học 2021-2022, triển khai năm học 2022-2023” của Đoàn – Hội và Chung kết “Lớp tôi là số 1” năm 2022

Sáng ngày 22/10/2022, tại Sân khấu ngoài trời Khu liên hợp thể thao trường Đại học Ngoại ngữ, Chương trình “Tổng kết năm học 2021-2022, triển khai năm học 2022-2023” của Đoàn – Hội và Chung kết “Lớp tôi là số 1” năm 2022 đã