20212022.tuan26 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20212022.tuan26

Tổ chức tập huấn trực tuyến cho giáo viên huyện Ba Vì về Chương trình tiếng Anh bậc Tiểu học và Sách giáo khoa tiếng Anh cho CTGDPT mới

Ngày 19/12/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã tổ chức tập huấn trực tuyến để hướng dẫn các thầy cô bậc Tiểu học huyện Ba Vì triển khai Chương trình tiếng Anh bậc Tiểu học và sách giáo khoa tiếng Anh cho chương trình giáo dục phổ thông mới.