Hai tập thể và 75 cá nhân Trường ĐH Ngoại ngữ được nhận Giấy khen của BCH Công đoàn ĐHQGHN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hai tập thể và 75 cá nhân Trường ĐH Ngoại ngữ được nhận Giấy khen của BCH Công đoàn ĐHQGHN

Sáng ngày 22/12/2021, Công đoàn ĐHQGHN tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc trường – đảm việc nhà” năm 2021. Hội nghị tổ chức bằng hình thức trực tuyến với sự tham dự của đại diện Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQGHN. 

Tại hội nghị, Công đoàn ĐHQGHN đã trao tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn cho 34 Tập thể và 275 Cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” năm 2021. Trong đó, Tập thể nữ cán bộ Công đoàn Trường ĐH Ngoại Ngữ, Tập thể nữ cán bộ công đoàn Phòng CT&CTHSSV và 75 cá nhân đã được nhận Giấy khen.

Danh sách cụ thể như sau:

TẬP THỂ:

1. Tập thể nữ cán bộ Công đoàn Trường Đại học Ngoại Ngữ
2. Tập thể nữ cán bộ công đoàn Phòng Chính trị &Công tác Học sinh sinh viên

CÁ NHÂN:

1. Nguyễn Thị Lan Hường CĐ Phòng Hành chính-Tổng hợp
2. Đoàn Thị Hồng Hải CĐ Phòng Hành chính-Tổng hợp
3. Nguyễn Thị Lan Hương CĐ Phòng Đào tạo
4. Phạm Thị Minh Trang CĐ Phòng Tổ chức Cán bộ
5. Nguyễn Thị Hải Yến CĐ Phòng Tổ chức Cán bộ
6. Nguyễn Thanh Phương CĐ Phòng CT-CTHSSV
7. Đỗ Hoàng Ngân CĐ Phòng KHCN
8. Nguyễn Thị Hạnh CĐ Phòng Hợp tác phát triển
9. Nguyễn Thị Thảo CĐ Phòng Kế toán -Tài chính
10. Lê Thị Kim Thu CĐ Phòng Quản trị
11. Nguyễn Thị Hậu CĐ Phòng Quản trị
12. Lê Thị Huyền Trang CĐ Trung tâm NCGDNN&ĐBCL
13. Tạ Thị Bích Liên CĐ Trung tâm Khảo Thí
14. Nguyễn Thu Hà CĐ Trung tâm PTNL
15. Dương Khánh Linh CĐ Trung tâm CNTT-TTHL&HL
16. Lê Thị Vinh CĐ Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng NN
17. Nguyễn Thị Bích Ngọc CĐ Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng NN
18. Nguyễn Thị Thơm Thơm CĐ Khoa Sư phạm Tiếng Anh
19. Nguyễn Phương Anh CĐ Khoa Sư phạm Tiếng Anh
20. Nguyễn Nguyệt Minh CĐ Khoa Sư phạm Tiếng Anh
21. Vũ Thị Việt Hương CĐ Khoa Sư phạm Tiếng Anh
22. Hoàng Thị Hồng Hải CĐ Khoa Sư phạm Tiếng Anh
23. Giang Thị Trang CĐ Khoa Sư phạm Tiếng Anh
24. Đoàn Thu Phương CĐ Khoa Sư phạm Tiếng Anh
25. Nguyễn Thị Thanh Vân CĐ Khoa Sư phạm Tiếng Anh
26. Nguyễn Thị Diệu Thúy CĐ Khoa Sư phạm Tiếng Anh
27. Trần Thị Lan Anh CĐ Khoa Sư phạm Tiếng Anh
28. Phạm Thị Thanh Thuỷ CĐ Khoa Sư phạm Tiếng Anh
29. Nguyễn Thị Thanh An CĐ Khoa Sư phạm Tiếng Anh
30. Trần Thị Mai Hương CĐ Khoa Tiếng Anh
31. Chu Thị Huyền Mi CĐ Khoa Tiếng Anh
32. Nguyễn Hằng Nga CĐ Khoa Tiếng Anh
33. Nguyễn Đặng Nguyệt Hương CĐ Khoa Tiếng Anh
34. Phạm Thùy Dương CĐ Khoa Tiếng Anh
35. Mai Thị Loan CĐ Khoa Tiếng Anh
36. Đoàn Thúy Quỳnh CĐ Khoa Tiếng Anh
37. Trần Kiều Hạnh CĐ Khoa Tiếng Anh
38. Nguyễn Thị Thùy Linh CĐ Khoa Tiếng Anh
39. Nguyễn Thị Linh Yên CĐ Khoa NN&VH CNNTA
40. Phan Thị Vân Quyên CĐ Khoa NN&VH CNNTA
41. Ngô Thị Minh Thu CĐ Khoa NN&VH Nga
42. Lưu Thị Nam Hà CĐ Khoa NN&VH Nga
43. Đỗ Thị Bích Thủy CĐ Khoa NN&VH Pháp
44. Đường Thu Minh CĐ Khoa NN&VH Pháp
45. Hoàng Minh Thúy CĐ Khoa NN&VH Pháp
46. Đỗ Lan Anh CĐ Khoa NN&VH Pháp
47. Nguyễn Hương Giang CĐ Khoa NN&VH Trung Quốc
48. Ngô Minh Nguyệt CĐ Khoa NN&VH Trung Quốc
49. Lê Thị Kim Dung CĐ Khoa NN&VH Trung Quốc
50. Nguyễn Thị Hảo CĐ Khoa NN&VH Trung Quốc
51. Đào Thu Huệ CĐ Khoa NN&VH Trung Quốc
52. Nguyễn Hương Giang CĐ Khoa NN&VH Nhật Bản
53. Đào Nga My CĐ Khoa NN&VH Nhật Bản
54. Thân Thị Kim tuyến CĐ Khoa NN&VH Nhật Bản
55. Trần Kiều Huế CĐ Khoa NN&VH Nhật Bản
56. Phùng Thị Hương CĐ Khoa NN&VH Đức
57. Nguyễn Thị Mai Hoa CĐ Khoa NN&VH Đức
58. Trần Thị Hường CĐ Khoa Hàn Quốc
59. Nguyễn Thuỳ Dương CĐ Khoa Hàn Quốc
60. Đỗ Phuơng Thuỳ CĐ Khoa Hàn Quốc
61. Nguyễn Thị Thanh Hoa CĐ Khoa Hàn Quốc
62. Tạ Thị Bích Đào CĐ Khoa Sau Đại học
63. Nguyễn Thị Thùy Linh CĐ Trường THPT CNN
64. Lê Thị Thanh Bình CĐ Trường THPT CNN
65. Trần Thu Hường CĐ Trường THPT CNN
66. Đinh Thị Kim Oanh CĐ Trường THPT CNN
67. Vũ Quỳnh Nhung CĐ Trường THPT CNN
68. Đỗ Cẩm Vân CĐ Trường THPT CNN
69. Trần Thanh Hiền CĐ Trường THPT CNN
70. Bùi Thị Mai phương CĐ Trường THCS NN
71. Trần Anh Phương CĐ Trường THCS NN
72. Nguyễn Linh Chi CĐ Bộ môn  NN&VH Ả Rập
73. Đào Thị Cẩm Nhung CĐ Bộ môn Tâm lý-Giáo dục
74. Nguyễn Thị Thu Hương CĐ Bộ môn NN&VH Việt Nam
75. Nguyễn Mai Phương CĐ Bộ môn NN&VH Đông Nam Á