Phân tích kết quả thi thử vào Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ đợt 1.2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội