TUẦN 42, NĂM HỌC 2020-2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 42, NĂM HỌC 2020-2021

THỨ HAI, 12/4/2021 

 

8:00 – 9:30, tại P.208, A1 

Ban Giám hiệu họp giao ban. 

10:00 – 11:30, tại P.201, A1 

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với phòng Quản trị. 
Thành phần tham dự: các ông: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh Hùng, Nguyễn Thanh Tùng, Ngô Tuấn Anh, Vũ Xuân Kiên (P.QT).  

10:00 – 11:30, tại P.301, A1 

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với các nhóm viết báo cáo Tự đánh giá trường ĐHNN, ĐHQGHN. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT), Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH), Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CT HSSV). 

14:00 – 16:00, tại P.410, A1 

Ban Giám hiệu họp chuẩn bị tổ chức Hội thảo Quốc gia UNC2021. 

Thành phần tham dự: lãnh đạo các đơn vị: P.HCTH, P.KHCN, P.QT, P.KHTC, TT.CNTT-TT&HL; các chuyên viên phụ trách (TT.CNTT-TT&HL), chuyên viên P.KHCN; các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT), Nguyễn Thu Trang (P.ĐT). 

16:00 – 17:00, tại P.410, A1 

Hiệu trưởng họp nhóm xây dựng Đề án Quảng Ninh. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Hoa Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.ĐT&BDNN), Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN), Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT). 

16:00 – 17:00, tại P.201, A1 

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với P.CT&CT HSSV về việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: lãnh đạo và toàn thể chuyên viên P.CT&CT HSSV. 

THỨ BA, 13/4/2021 

 

8:30, tại P.203, ĐHQGHN 

Hiệu trưởng dự họp Tổ công tác xây dựng dự thảo sửa đổi Nghị định và Quy chế về ĐHQG. 

8:30 – 10:00, tại P.301, A1 

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với lãnh đạo phòng Đào tạo về việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021. 

Thành phần tham dựcác ông/bà: Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT). 

10:00 – 11:30, tại Homies A2 

PHT. Hà Lê Kim Anh trao chứng chỉ và giải thưởng khoá Công dân tích cực doanh nghiệp xã hội”. 

Thành phần tham dựLãnh đạo và chuyên viên P.ĐT; giảng viên, khách mời và toàn bộ sv tham gia khoá học. 

14:00, tại P.203, ĐHQGHN 

PHT. Hà Lê Kim Anh dự họp về Quy định chế độ làm việc của giảng viên, nghiên cứu viên trong ĐHQGHN. 

14:00 – 15:30, tại P.201, A1 

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với nhóm viết báo cáo Tự đánh giá trường ĐHNN, ĐHQGHN. 

Thành phần tham dựcác ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Phạm Văn Kim (P.QT), Lê Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Ninh Bắc, Lê Thị Huyền Trang (TT.ĐBCL). 

18:00 – 20:30, tại Homies B2 

PHT. Hà Lê Kim Anh dự tọa đàm “Trao quyền tự lập cho trẻ”. 

Thành phần tham dựcác giảng viên Trung tâm Tư vấn và Phát triển cá nhân, Bộ môn Tâm lý – Giáo dục; cán bộ, giảng viên đã đăng kí tham gia tọa đàm. 

THỨ TƯ, 14/4/2021 

 

8:00 – 9:00, tại HT Sunwah, tầng 1 

Ban Giám hiệu dự Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường ĐHNN, ĐHQGHN. 

Thành phần tham dự: các ông/bàChủ tich Công đoàn trường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Hơp tác và Phát triển, Trưởng các đơn vị trong toàn Trường và khách mời. 

9:00 – 11:00, tại HT Sunwah, tầng 1 

Ban Giám hiệu họp giao ban công tác tháng 4/2021. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Trưởng các đơn vị trong toàn Trường. 

9:00 – 9:30, tại P.410, A1 

PHT. Lâm Quang Đông tiếp Giám đốc AUF. 

Thành phần tham dựcác ông/bà: đại diện lãnh đạo các P.HTPT, P.ĐT, P.CT&CT HSSV, K.SĐH và BCN Khoa NN&VH Pháp. 

14:00 – 15:30, tại P.301, A1 

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp công tác chuẩn bị chương trình “Ngày hội kết nối dành cho sinh viên QH.2020” tại Hòa Lạc. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Ban chỉ đạo công tác ANQP&GDTC năm 2021 và khách mời. 

14:00 – 15:30, tại P.410, A1 

PHT. Nguyễn Xuân Long họp đánh giá, nghiệm thu Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của Khoa NN&VH Pháp.  
Thành phần tham dự: các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Đinh Hồng Vân, Đàm Minh Thủy (Khoa NN&VH Pháp). 

THỨ NĂM, 15/4/2021 

 

8:00 – 11:30, tại Cục Thông tin, Khoa học và Công nghệ Quốc gia 

PHT. Lâm Quang Đông dự Hội thảo “Chuyển đổi số tạp chí khoa học của Việt Nam”. 

8:30 – 10:00, tại P.301, A1 

PHT. Hà Lê Kim Anh họp với Khoa SĐH về việc rà soát công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyến sinh SĐH đợt 1 năm 2021. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: lãnh đạo và toàn thể chuyên viên Khoa SĐH. 

9:00 – 10:30, tại HT Vũ Đình Liên 

PHT. Hà Lê Kim Anh dự Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên ĐHCQ đợt xét tháng 03/2021. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường, Chủ tịch Hội sinh viên trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị, đại diện Ban Chủ nhiệm các khoa đào tạo và giáo vụ các khoa đào tạo có sinh viên tốt nghiệp đợt xét 3/2021. 

10:00 – 11:30, tại P.201, A1 

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc về công tác hợp tác – phát triển. 
Thành phần tham dựcác ông/bà: Nguyễn Lân Trung (HĐ.TVHTPT), Phạm Văn Kim (P.QT), Đỗ Minh Hoàng, Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT), Trần Thị Hường (Khoa NN&VH Hàn Quốc), Đào Nga My (Khoa NN&VH Nhật Bản), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL). 

14:00 – 15:30, tại P.406, A1 

PHT. Hà Lê Kim Anh họp Hội đồng nghiệm thu cấp Trường giáo trình của Khoa NN&VH Trung Quốc. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan, Ngô Việt Tuấn (P.ĐT), Phạm Minh Tiến, Nguyễn Thị Minh (K.NN&VH Trung Quốc) và khách mời.   

14:00 – 15:30, tại P.201, A1 

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Ban phúc lợi trường ĐHNN, ĐHQGHN. 
Thành phần tham dựcác ông/bà: Nguyễn Văn Đoàn (Chủ tịch Công đoàn trường), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Lê Khánh Trang (P.KHTC), Phạm Văn Kim (P.QT), Trần Hoa Anh (P.TCCB). 

14:00 – 15:00, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp 

PHT. Lâm Quang Đông dự Lễ Khai giảng CTĐT Văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh cho 50 cán bộ Viện Khoa học Lâm nghiệp. 

Thành phần tham dựcác ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Lê Văn Tuyển (P.KHTC), BCN và chuyên viên phụ trách Khoa ĐT&BDNN. 

20:00 – 22:30, tại Studio trường 

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh dự chương trình “Tư vấn tuyển sinh ĐHCQ năm 2021. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Thường trực Ban Truyền thông tuyển sinh ĐHCQ, Trưởng các Khoa đào tạo/Bộ môn trực thuộc trường và khách mời. 

THỨ SÁU, 16/4/2021 

 

8:30 – 11:00, tại P.509, A1 

PHT. Lâm Quang Đông dự Hội nghị NCKH giáo viên Khoa NN&VH Nhật Bản. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Ban chủ nhiệm và giảng viên Khoa NN&VH Nhật Bản. 

9:00 – 10:30, Dự án trường ĐHNNĐHQGHN tại Hòa Lạc 

PHT. Nguyễn Xuân Long triển khai công tác khảo sát địa hình Quy hoạch 1/500 tại Hòa Lạc. 

Thành phần tham dựcác ông/bà: Phạm Văn Kim, Chu Mạnh Hùng (P.QT), Tổ thư ký và khách mời. 

20:30 – 22:00, Zoom Meeting 

Ban Giám hiệu dự chương trình “Tập huấn nhóm sinh viên hỗ trợ Hội thảo Quốc gia UNC2021”. 

Thành phần tham dựcác ông/bà: BTC Hội thảo Quốc gia UNC2021, ĐNT-HSV và 60 sinh viên đại diện nhóm hỗ trợ. 

THỨ BẢY, 17/4/2021 

 

9:00 – 11:00, Zoom Meeting 

PHT. Hà Lê Kim Anh họp tư vấn tuyển sinh và hướng dẫn đăng ký hồ sơ thi tốt nghiệp THPT QG năm 2021. 

Thành phần tham dựcác ông/bà: Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT); BGH trường THPT CNN, giáo viên chủ nhiệm, học sinh, phụ huynh khối 12 và khách mời. 

Cả ngày, tại Hòa Lạc 

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Ban chấp hành Mạng lưới cựu học sinh – sinh viên (ULIS Alumni) trường ĐHNN, ĐHQGHN.  

Thành phần tham dựcác ông/bà: lãnh đạo các đơn vịP.HCTH, P.CT&CT HSSV, P.Đào tạo, P.KHTCP.Quản trị, TT.PTNL và khách mời. 

                         

THÔNG BÁO NHẮC VIỆC 

  1. Ngày 14/4/2021: tổ chức Khóa xác trị đề thi dành cho giáo viên, tại P.509, A1.  
  1. Ngày 14/4/2021, 9:30 – 11:00, tại HT Vũ Đình Liên: buổi gặp mặt, trao đổi của Giám đốc AUF với giảng viên, sinh viên Khoa NN&VH Pháp. Thành phần tham dựgiảng viên, sinh viên của Khoa NN&VH Pháp và khách mời. 
  1. Ngày 15/4/2021: làm thẻ căn cước công dân gắn chip cho cán bộ (đối với các cán bộ đã đăng ký qua đường link), tại P.509, A1. 
  1. Từ ngày 17/4/2021 đến ngày 18/4/2021: PHT. Hà Lê Kim Anh trực chỉ đạo tổ chức Kỳ thi Tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2021 tại nhà C2, trường ĐHNN, ĐHQGHN. 

THỨ HAI, 12/4/2021 

 

8:00 – 9:30, tại P.208, A1 

Ban Giám hiệu họp giao ban. 

10:00 – 11:30, tại P.201, A1 

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với phòng Quản trị. 
Thành phần tham dự: các ông: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh Hùng, Nguyễn Thanh Tùng, Ngô Tuấn Anh, Vũ Xuân Kiên (P.QT).  

10:00 – 11:30, tại P.301, A1 

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với các nhóm viết báo cáo Tự đánh giá trường ĐHNN, ĐHQGHN. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT), Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH), Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CT HSSV). 

14:00 – 16:00, tại P.410, A1 

Ban Giám hiệu họp chuẩn bị tổ chức Hội thảo Quốc gia UNC2021. 

Thành phần tham dự: lãnh đạo các đơn vị: P.HCTH, P.KHCN, P.QT, P.KHTC, TT.CNTT-TT&HL; các chuyên viên phụ trách (TT.CNTT-TT&HL), chuyên viên P.KHCN; các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT), Nguyễn Thu Trang (P.ĐT). 

16:00 – 17:00, tại P.410, A1 

Hiệu trưởng họp nhóm xây dựng Đề án Quảng Ninh. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Hoa Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.ĐT&BDNN), Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN), Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT). 

16:00 – 17:00, tại P.201, A1 

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với P.CT&CT HSSV về việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: lãnh đạo và toàn thể chuyên viên P.CT&CT HSSV. 

THỨ BA, 13/4/2021 

 

8:30, tại P.203, ĐHQGHN 

Hiệu trưởng dự họp Tổ công tác xây dựng dự thảo sửa đổi Nghị định và Quy chế về ĐHQG. 

8:30 – 10:00, tại P.301, A1 

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với lãnh đạo phòng Đào tạo về việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT). 

10:00 – 11:30, tại Homies A2 

PHT. Hà Lê Kim Anh trao chứng chỉ và giải thưởng khoá “Công dân tích cực doanh nghiệp xã hội”. 

Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên P.ĐT; giảng viên, khách mời và toàn bộ sv tham gia khoá học. 

14:00, tại P.203, ĐHQGHN 

PHT. Hà Lê Kim Anh dự họp về Quy định chế độ làm việc của giảng viên, nghiên cứu viên trong ĐHQGHN. 

14:00 – 15:30, tại P.201, A1 

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với nhóm viết báo cáo Tự đánh giá trường ĐHNN, ĐHQGHN. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Phạm Văn Kim (P.QT), Lê Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Ninh Bắc, Lê Thị Huyền Trang (TT.ĐBCL). 

18:00 – 20:30, tại Homies B2 

PHT. Hà Lê Kim Anh dự tọa đàm “Trao quyền tự lập cho trẻ”. 

Thành phần tham dựcác giảng viên Trung tâm Tư vấn và Phát triển cá nhân, Bộ môn Tâm lý – Giáo dục; cán bộ, giảng viên đã đăng kí tham gia tọa đàm. 

THỨ TƯ, 14/4/2021 

 

8:00 – 9:00, tại HT Sunwah, tầng 1 

Ban Giám hiệu dự Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường ĐHNN, ĐHQGHN. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Chủ tich Công đoàn trường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Hơp tác và Phát triển, Trưởng các đơn vị trong toàn Trường và khách mời. 

9:00 – 11:00, tại HT Sunwah, tầng 1 

Ban Giám hiệu họp giao ban công tác tháng 4/2021. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Trưởng các đơn vị trong toàn Trường. 

9:00 – 9:30, tại P.410, A1 

PHT. Lâm Quang Đông tiếp Giám đốc AUF. 

Thành phần tham dựcác ông/bà: đại diện lãnh đạo các P.HTPT, P.ĐT, P.CT&CT HSSV, K.SĐH và BCN Khoa NN&VH Pháp. 

14:00 – 15:30, tại P.301, A1 

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp công tác chuẩn bị chương trình “Ngày hội kết nối dành cho sinh viên QH.2020” tại Hòa Lạc. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Ban chỉ đạo công tác ANQP&GDTC năm 2021 và khách mời. 

14:00 – 15:30, tại P.410, A1 

PHT. Nguyễn Xuân Long họp đánh giá, nghiệm thu Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của Khoa NN&VH Pháp.  
Thành phần tham dự: các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Đinh Hồng Vân, Đàm Minh Thủy (Khoa NN&VH Pháp). 

THỨ NĂM, 15/4/2021 

 

8:00 – 11:30, tại Cục Thông tin, Khoa học và Công nghệ Quốc gia 

PHT. Lâm Quang Đông dự Hội thảo “Chuyển đổi số tạp chí khoa học của Việt Nam”. 

8:30 – 10:00, tại P.301, A1 

PHT. Hà Lê Kim Anh họp với Khoa SĐH về việc rà soát công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyến sinh SĐH đợt 1 năm 2021. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: lãnh đạo và toàn thể chuyên viên Khoa SĐH. 

9:00 – 10:30, tại HT Vũ Đình Liên 

PHT. Hà Lê Kim Anh dự Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên ĐHCQ đợt xét tháng 03/2021. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường, Chủ tịch Hội sinh viên trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị, đại diện Ban Chủ nhiệm các khoa đào tạo và giáo vụ các khoa đào tạo có sinh viên tốt nghiệp đợt xét 3/2021. 

10:00 – 11:30, tại P.201, A1 

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc về công tác hợp tác – phát triển. 
Thành phần tham dựcác ông/bà: Nguyễn Lân Trung (HĐ.TVHTPT), Phạm Văn Kim (P.QT), Đỗ Minh Hoàng, Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT), Trần Thị Hường (Khoa NN&VH Hàn Quốc), Đào Nga My (Khoa NN&VH Nhật Bản), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL). 

14:00 – 15:30, tại P.406, A1 

PHT. Hà Lê Kim Anh họp Hội đồng nghiệm thu cấp Trường giáo trình của Khoa NN&VH Trung Quốc. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan, Ngô Việt Tuấn (P.ĐT), Phạm Minh Tiến, Nguyễn Thị Minh (K.NN&VH Trung Quốc) và khách mời.   

14:00 – 15:30, tại P.201, A1 

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Ban phúc lợi trường ĐHNN, ĐHQGHN. 
Thành phần tham dựcác ông/bà: Nguyễn Văn Đoàn (Chủ tịch Công đoàn trường), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Lê Khánh Trang (P.KHTC), Phạm Văn Kim (P.QT), Trần Hoa Anh (P.TCCB). 

14:00 – 15:00, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp 

PHT. Lâm Quang Đông dự Lễ Khai giảng CTĐT Văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh cho 50 cán bộ Viện Khoa học Lâm nghiệp. 

Thành phần tham dựcác ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Lê Văn Tuyển (P.KHTC), BCN và chuyên viên phụ trách Khoa ĐT&BDNN. 

20:00 – 22:30, tại Studio trường 

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh dự chương trình “Tư vấn tuyển sinh ĐHCQ năm 2021. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Thường trực Ban Truyền thông tuyển sinh ĐHCQ, Trưởng các Khoa đào tạo/Bộ môn trực thuộc trường và khách mời. 

THỨ SÁU, 16/4/2021 

 

8:30 – 11:00, tại P.509, A1 

PHT. Lâm Quang Đông dự Hội nghị NCKH giáo viên Khoa NN&VH Nhật Bản. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Ban chủ nhiệm và giảng viên Khoa NN&VH Nhật Bản. 

9:00 – 10:30, Dự án trường ĐHNNĐHQGHN tại Hòa Lạc 

PHT. Nguyễn Xuân Long triển khai công tác khảo sát địa hình Quy hoạch 1/500 tại Hòa Lạc. 

Thành phần tham dựcác ông/bà: Phạm Văn Kim, Chu Mạnh Hùng (P.QT), Tổ thư ký và khách mời. 

20:30 – 22:00, Zoom Meeting 

Ban Giám hiệu dự chương trình “Tập huấn nhóm sinh viên hỗ trợ Hội thảo Quốc gia UNC2021”. 

Thành phần tham dựcác ông/bà: BTC Hội thảo Quốc gia UNC2021, ĐNT-HSV và 60 sinh viên đại diện nhóm hỗ trợ. 

THỨ BẢY, 17/4/2021 

 

9:00 – 11:00, Zoom Meeting 

PHT. Hà Lê Kim Anh họp tư vấn tuyển sinh và hướng dẫn đăng ký hồ sơ thi tốt nghiệp THPT QG năm 2021. 

Thành phần tham dựcác ông/bà: Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT); BGH trường THPT CNN, giáo viên chủ nhiệm, học sinh, phụ huynh khối 12 và khách mời. 

Cả ngày, tại Hòa Lạc 

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Ban chấp hành Mạng lưới cựu học sinh – sinh viên (ULIS Alumni) trường ĐHNN, ĐHQGHN.  

Thành phần tham dựcác ông/bà: lãnh đạo các đơn vịP.HCTH, P.CT&CT HSSV, P.Đào tạo, P.KHTCP.Quản trị, TT.PTNL và khách mời. 

                         

THÔNG BÁO NHẮC VIỆC 

  1. Ngày 14/4/2021: tổ chức Khóa xác trị đề thi dành cho giáo viên, tại P.509, A1.  
  1. Ngày 14/4/2021, 9:30 – 11:00, tại HT Vũ Đình Liên: buổi gặp mặt, trao đổi của Giám đốc AUF với giảng viên, sinh viên Khoa NN&VH Pháp. Thành phần tham dựgiảng viên, sinh viên của Khoa NN&VH Pháp và khách mời. 
  1. Ngày 15/4/2021: làm thẻ căn cước công dân gắn chip cho cán bộ (đối với các cán bộ đã đăng ký qua đường link), tại P.509, A1. 
  1. Từ ngày 17/4/2021 đến ngày 18/4/2021: PHT. Hà Lê Kim Anh trực chỉ đạo tổ chức Kỳ thi Tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2021 tại nhà C2, trường ĐHNN, ĐHQGHN.